VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3520

Title: Biopoliuretano putų, modifikuotų popieriaus gamybos atliekomis, tyrimai
Other Titles: Research of Biopolyurethane Foam Modified With Paper Production Waste
Authors: Kairytė, Agnė
Issue Date: 2017
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamos modifikuotos standžiosios poliuretano putos iš biopoliolių, kurių struktūros ir savybių keitimui naudojamos termiškai ir chemiškai apdorotos popieriaus gamybos atliekų dumblo dalelės. Detaliai išanalizavus šios atliekos savybes bei poveikį gaminiams, galima sukurti putas, pasižyminčias norminiais dokumentais apibrėžtomis bei termoizoliacinėms medžiagoms būdingomis savybėmis. Disertacijos tikslas – sukurti ir ištirti poliuretano putas, susintetintas iš rapsų aliejaus poliolių ir modifikuotas popieriaus gamybos atliekų dumblo dalelėmis. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, literatūros ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formu-luojamas darbo tikslas bei uždaviniai šiam tikslui pasiekti, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė bei ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autorės paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje aptartas atsinaujinančių išteklių, kaip dar vienos priemonės, darniojo vystymosi tikslų įgyvendinimui naudojimas poliuretano putų gamyboje. Taip pat nagrinėjama pagrindinių poliuretano putų žaliavų – poliolių, izocianato, vandens, katalizatorių, paviršių aktyvinančių medžiagų poveikis galutinių gaminių struktūrai ir savybėms. Apžvelgiamos galimybės poliuretano putų savybių modifikavimui naudoti daugiafunkcius grandinės plėtiklius. Taip pat analizuojamas popieriaus gamybos atliekų dumblas, susidarantis atliekinio vandens valymo įrenginiuose, bei jo panaudojimo galimybės statybinių medžiagų pramonėje, kitų užpildų poveikis polimerinių medžiagų savybėms, titanatų, silanų bei cirkonatų panaudojimas. Antrajame skyriuje aprašomos darbe naudotos žaliavos ir jų savybės, taikyti tyrimų metodai bei poliuretano putų, propilenglikoliu ir popieriaus gamybos atliekų dumblo dalelėmis modifikuotų poliuretano putų sudėtys bei technologinė bandinių gamybos schema. Trečiajame skyriuje tiriamas vandens kiekio poveikis poliuretano putų tankiui, pradinei susitraukčiai bei matmenų stabilumui padidintos temperatūros ir drėgmės sąlygomis. Papildomai tiriamas propilenglikolio iš rapsų glicerino ir rapsų glicerino, kaip grandinės plėtiklio, poveikis gaminių fizikinėms ir mechaninėms savybėms. Taip pat pateikiami propilenglikoliu ir popieriaus gamybos atliekų dumblo dalelėmis modifikuotų poliolio mišinių klampos bei poliuretano putų eksploatacinių savybių ir struktūros tyrimų rezultatai. Disertacijos medžiaga paskelbta 5 moksliniuose straipsniuose, o tyrimų rezultatai pristatyti 6 nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3520
ISBN: 978-609-476-067-9
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Disertacija. Agne Kairyte 2017-09-29_leidykla.pdfDisertacija3.2 MBAdobe PDFView/Open
C priedas.pdfC priedas182.3 kBAdobe PDFView/Open
B priedas.pdfB priedas224.05 kBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdfA priedas201.88 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback