VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3526

Title: Panaudotų padangų gumos įtaka asfalto dangos atsparumui provėžoms ir plyšiams
Other Titles: The effect of crumb rubber on asphalt pavement resistance to rutting and thermal cracking
Authors: Šernas, Ovidijus
Issue Date: 2018
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Šernas, O. 2018. Panaudotų padangų gumos įtaka asfalto dangos atsparumui provėžoms ir plyšiams: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 168 p.
Abstract: Siekiant užtikrinti tvarų ir ilgalaikį asfalto dangos funkcionavimą, būtina naudoti aukščiausios kokybės mineralines medžiagas ir modifikuotą bitumą. Įprastai Lietuvoje bitumas modifikuojamas naudojant polimerus, kurie yra brangūs. Panaudotų padangų gumos sudėtyje yra daugiau kaip 50 % polimerų, todėl nekyla abejonių, kad panaudotų padangų guma gali būti tinkama kelių bitumo modifikavimui. Tačiau būtina nustatyti tinkamas kelių bitumo modifikavimo sąlygas, kurios užtikrintų tvarų ir ilgalaikį įrengtų asfalto dangų funkcionavimą. Disertacijos tikslas – nustatyti ir moksliškai pagrįsti kelių bitumo modifikavimui pakankamus panaudotų padangų gumos kiekius užtikrinant kelio dangos atsparumą provėžų bei plyšių susidarymui. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, rekomendacijos, literatūros šaltinių ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašas, santrauka anglų kalba ir aštuoni priedai. Įvade formuluojama problema, aprašomas darbo aktualumas, tyrimų objektas, pateikiamas darbo tikslas ir uždaviniai, tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas ir jo reikšmė, pateikiama darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai bei darbo struktūra. Pirmame skyriuje apžvelgta mokslinė literatūra. Atlikta asfalto mišinio komponentų įtakos kelio dangos funkcionavimui analizė, panaudotų padangų gumos paruošimo technologijų analizė, bitumo modifikavimui modifikavimo technologijų analizė, išnagrinėti moksliniai tyrimai kelių bitumo ir asfalto mišinių modifikavimo panaudotų padangų guma tematika. Siekiant nustatyti ir moksliškai pagrįsti kelių bitumo modifikavimui pakankamus panaudotų padangų gumos kiekius užtikrinant atsparumą provėžoms bei plyšiams, atliktas eksperimentinis tyrimas, aprašytas antrame skyriuje. Skyriuje analizuojama gumos kiekio įtaka bitumo savybėms aukštoje bei žemoje temperatūroje. Įvertinta modifikuoto bitumo valkšnioji atstata. Aprašytas eksperimentinio tyrimo objektas, tyrimo metodika, naudotos medžiagų savybės. Pateikta modifikuoto bitumo fizinių ir mechaninių savybių nustatymo rezultatų analizė. Trečiame skyriuje atliktas modifikuoto bitumo eksploatacinių savybių vertinimas pagal Superpave (PG) sistemą, nustatytas asfalto mišinio su guma modifikuotu bitumu atsparumas provėžoms, atliktas bitumo ir asfalto mišinių atsparumo provėžoms rodiklių priklausomybės vertinimas, bitumo modifikavimo guma ekonominio efekto skaičiavimas, racionaliausio bitumo modifikavimo panaudojant gumą varianto parinkimas taikant daugiakriterį SAW metodą. Disertacijos tema yra atspausdinti 14 mokslinių straipsnių: trys – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazę, du – recenzuojamame mokslo žurnale, penki – tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics duomenų bazėje Proceedings, keturi – kitose tarptautinių ir respublikinių konferencijų leidiniuose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3526
ISBN: 978-609-476-094-5
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
E priedas.pdfE priedas301.49 kBAdobe PDFView/Open
D priedas.pdfD priedas706.14 kBAdobe PDFView/Open
C priedas.pdfC priedas711.62 kBAdobe PDFView/Open
B priedas.pdfB priedas355.62 kBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdfA priedas584.49 kBAdobe PDFView/Open
Disertacija 2018-02-19_Cute PDF.pdfDisertacija9.3 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback