VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3533

Title: Keleivių vežimo geležinkeliu priemonių parinkimo tyrimas
Other Titles: A study on the options of means for railway passenger transportation
Authors: Dailydka, Stasys
Issue Date: 2011
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Dailydka, S. 2011. Keleivių vežimo geležinkeliu priemonių parinkimo tyrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 164 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjami būdai, metodai ir priemonės, kurie leistų maksi­maliai sumažinti nuostolius, patiriamus vežant keleivius vietiniais geležinkelių maršrutais. Pastaruoju metu dėl objektyvių priežasčių gerokai sumažėjo keleivių, dėl to krinta pajamos, o nuostoliai didėja. Todėl darbe pateikiamos kompleksinės priemonės nuostoliams šioje srityje mažinti. Sudarytas traukinių formavimo matematinis modelis leidžia optimizuoti kiekvieno maršruto sąstatus ir traukos rūšį, o pateiktos keleivių komforto gerinimo sąlygos suteiks galimybę daugiau keleivių pasirinkti geležinkelių trans­portą, o kartu padidinti keleivių vežimo sektoriaus pajamas. Pirmajame skyriuje išanalizuoti pastarųjų metų moksliniai darbai, susiję su keleivių vežimo geriausių sąlygų paieška tiek organizaciniu, tiek komforto gerinimo požiūriais. Antrajame skyriuje analizuojama esama padėtis Lietuvos geležinkelių sistemoje pagal atskirus maršrutus, išryškinamos keleivių vežimo sektoriaus problemos bei perspektyviniai uždaviniai, keleivių parko būklė, investicijų poreikis. Trečiajame skyriuje sudarytas matematinis modelis racionaliems traukinių sąstatams parinkti atsižvelgiant į dinamiką bei galimą traukos rūšį. Modelio reikšmingumas parodytas keliuose būdinguose ruožuose, kuriuose keleivių dinamika skirtinga ir gali būti panaudota įvairiarūšė trauka. Ketvirtajame skyriuje analizuojamos įvairios priemonės keleivių komfortui gerinti. Pagrindinė jų – žmogaus sveikatai žalingos vagonų vibracijos poveikio mažinimas. Sudaryta tikslo funkcija, leidžianti parinkti optimalius dinaminius vagonų vežimėlių pakabų koeficientus, lemiančius vagonų vibracijas esant įvairiems greičiams ir kelio sužadinimams (nelygumams). Disertacijos pabaigoje pateikiamos išvados ir rezultatų apibendrinimas. Disertacijos tema autorius paskelbė septynis mokslinius straipsnius: keturi straipsniai – ISI Web of Science mokslo žurnaluose, du straipsniai – recenzuojamuose mokslo žurnaluose, vienas straipsnis – recenzuojamame tarptautinės konferencijos straipsnių rinkinyje. S. Dailydka yra vienas iš vadovėlio „Traukos riedmenų elektros pavaros ir jų valdymas“ bendraautorių.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3533
ISBN: 978-9955-28-851-0
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1876_Dailydka_Disertacija_TIRAZUI.pdf4.55 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback