VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3536

Title: Ūkininkų ūkių investicijų į žemės ūkio techniką efektyvumo didinimas
Other Titles: Improvement of efficiency of family farms’ investment in agricultural machinery
Authors: Namiotko, Virginia
Issue Date: 2018
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Namiotko, V. 2018. Ūkininkų ūkių investicijų į žemės ūkio techniką efektyvumo didinimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 188 p.
Abstract: Pagrindinis disertacijos tikslas – atlikus mokslinių tyrimų, nagrinėjančių ūkininkų ūkių investicijas į žemės ūkio techniką, analizę, sudaryti modelį, kuriuo naudojantis priimti investiciniai sprendimai užtikrintų investicijų į žemės ūkio techniką efektyvumo didėjimą ir sudarytų prielaidas efektyvesnei ūkininkų ūkių veiklai. Disertaciniame darbe sprendžiami tokie pagrindiniai uždaviniai: atlikus mokslinės literatūros analizę, siekiama nustatyti investicijų veiksnius investicijų teorijų raidos kontekste, ūkininkų ūkių investicijų į žemės ūkio techniką ypatumus, paramos įtaką šioms investicijoms ir jų kryptis poindustrinėje ekonomikoje, parengti modelį, kuriuo naudojantis priimti investiciniai sprendimai užtikrintų investicijų į žemės ūkio techniką efektyvumo didėjimą ir sudarytų prielaidas efektyvesnei ūkininkų ūkių veiklai, įvertinti Lietuvos ūkininkų ūkiuose įgyvendintų investicijų poveikį ūkininkų ūkių veiklos efektyvumui, empiriškai patikrinti sukurto modelio pritaikomumą analizuojant mechanizuotų žemės ūkio paslaugų įsigijimo galimybes skirtingo dydžio Lietuvos ūkininkų ūkiuose bei pateikti rekomendacijas dėl jo taikymo galimybių ir tolesnių tyrimų krypčių. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, literatūros šaltinių ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, atskleidžiamas darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimo metodologija, išryškinamas darbo mokslinis naujumas ir praktinė reikšmė, pateikiami ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autorės paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose. Pirmajame skyriuje pateikiama investicijų teorijų apžvalga, siekiant nustatyti investicijų veiksnius, atskleidžiami ūkininkų ūkių investicijų į žemės ūkio techniką ypatumai, analizuojama paramos įtaka šioms investicijoms, identifikuojamos investicijų į žemės ūkio techniką kryptys poindustrinėje ekonomikoje. Antrajame skyriuje aptariama efektyvumo samprata ir matavimas, pateikiama ūkininkų ūkių dinaminio efektyvumo vertinimo investicijų šuolių kontekste metodika, pristatomas mechanizuotų žemės ūkio paslaugų įsigijimo netobulos mechanizuotų žemės ūkio paslaugų rinkos sąlygomis modelis. Trečiajame skyriuje nagrinėjama Lietuvos javų ir rapsų bei pienininkystės ūkių investicinė veikla, analizuojamas Lietuvos javų ir rapsų bei pienininkystės ūkių dinaminis efektyvumas investicijų šuolių kontekste, vertinamos mechanizuotų žemės ūkio paslaugų įsigijimo galimybės skirtingo dydžio Lietuvos ūkininkų ūkiuose. Disertacijos tema paskelbti 4 moksliniai straipsniai recenzuojamuose mokslo žurnaluose, perskaityti 4 pranešimai mokslinėse konferencijose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3536
ISBN: 978-609-476-104-1
Appears in Collections:Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Disertacija_Virginia_Namiotko_leidykla.pdf3.03 MBAdobe PDFView/Open
A_PRIEDAS.pdf244.83 kBAdobe PDFView/Open
B_PRIEDAS.pdf215.22 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback