VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3537

Title: Organizacijos darbuotojų žinių sinergijos vertinimas
Other Titles: Evaluation of organisation employee knowledge synergy
Authors: Katinienė, Aušra
Issue Date: 2018
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Katinienė, A. 2018. Organizacijos darbuotojų žinių sinergijos vertinimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 178 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjama organizacijos žinių sinergijos vertinimo, taikant sisteminį požiūrį, problema. Sisteminis žinių sinergijos vertinimas svarbus organizacijoms siekiant koreguoti, keisti arba integruoti naujas žinių dalijimosi bei bendradarbiavimo skatinimo priemones, siekiant geresnių veiklos rezultatų ir taip didinant organizacijos potencialą. Tyrimų objektas – darbuotojų žinių sinergijos vertinimas organizacijoje. Darbo tikslas – sukurti organizacijos darbuotojų žinių sinergijos vertinimo metodų rinkinį, kurio taikymas leistų kiekybiškai įvertinti organizacijos darbuotojų žinių sinergiją ir jos komponentus bei sudarytų prielaidas teikti pagrįstus darbuotojų žinių ir ryšių tarp darbuotojų valdymo tobulinimo siūlymus. Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, bendrosios išvados ir dešimt priedų. Pirmame disertacijos skyriuje išanalizuota žinių svarba ir probleminės sritys žinių visuomenėje, apžvelgta žinių sklaida, atskleistos žinių sinergijos formavimosi prielaidos, suformuluotas žinių sinergijos apibrėžimas bei pagrįstas šios sąvokos naudojimas, atlikta išsami mokslinių šaltinių analizė sinergijos, žinių sinergijos sampratos tema. Antrame disertacijos skyriuje išanalizuota žinių sinergijos vertinimo metodinė bazė, išgryninti žinių sinergijos komponentai, o atlikus įvairių šaltinių kritinę analizę pagrįstas žinių sinergijos vertinimo metodų rinkinio kūrimo tikslingumas. Trečiame disertacijos skyriuje aprašytas parengtas žinių sinergijos vertinimo metodų rinkinys, išskirti žinių sinergijos tipai, atsižvelgiant į ryšių susiformavimą organizacijoje. Metodų rinkinio esmė – komponentai vertinami kiekybiškai taikant grafų teoriją, kombinatoriką ir daugiakriterinius vertinimo metodus. Kiekybinio organizacijos žinių sinergijos vertinimo rezultatai sudaro prielaidas išgryninti pažangius bei probleminius veiklos procesus, t. y. atlikti išsamų ir tikslų įvertinimą, ir priimti sprendimus veikloms efektyvinti. Ketvirtame skyriuje pateikta žinių sinergijos vertinimo schema bei aprašyta žinių sinergijos vertinimo metodų rinkinio taikymo metodika. Šiame skyriuje taip pat pateikti žinių sinergijos vertinimo metodų rinkinio eksperimentinio taikymo organizacijose rezultatai, kurie pagrindžia žinių sinergijos vertinimo metodų rinkinio naudą organizacijos veiklos procesų analizei.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3537
ISBN: 978-609-476-105-8
Appears in Collections:Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
disertacija.pdf2.89 MBAdobe PDFView/Open
G priedas.pdf244.7 kBAdobe PDFView/Open
F priedas.pdf229.13 kBAdobe PDFView/Open
E priedas.pdf366.36 kBAdobe PDFView/Open
D priedas.pdf563.22 kBAdobe PDFView/Open
C priedas.pdf345.92 kBAdobe PDFView/Open
B priedas.pdf246.66 kBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdf344.07 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback