VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3553

Title: Neraiškiąja logika grįstas šešiafazių asinchroninių pavarų valdymas
Other Titles: Fuzzy logic based six-phase induction drive control
Authors: Uznys, Donatas
Issue Date: 2018
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Uznys, D. 2018. Neraiškiąja logika grįstas šešiafazių asinchroninių pavarų valdymas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 132 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjama šešiafazio asinchroninio variklio, dirbančio normaliuoju ir poavariniu režimu, valdymo problema, taikant neraiškiosios logikos valdiklius. Darbo tikslas – sukurti šešiafazių asinchroninių pavarų valdymo būdus, naudojančius neraiškiosios logikos reguliatorius bei gebančius pagerinti statoriaus srovių ir magnetinio srauto kokybinius rodiklius. Darbe sprendžiami uždaviniai: daugiafazių asinchroninių variklių matematinių ir kompiuterinių modelių sudarymas; eksperimentinis šešiafazio variklio pereinamųjų vyksmų, esant normaliajam ir poavariniam darbo režimams, tyrimas; šešiafazių elektros pavarų su šešiafaziu įtampos inverteriu tyrimas modeliuojant; šešiafazės asinchroninės dažninės pavaros eksperimentinis poavarinio režimo padarinių kompensavimo tyrimas. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir trys priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje pateikta literatūros analizė. Jame apžvelgiami daugiafazių asinchroninių variklių privalumai ir trūkumai, jų taikymo atvejai, apžvelgti šių variklių gedimai, jų pasekmių kompensavimo metodai. Pristatyti daugiafazių asinchroninių dažninių pavarų valdymo metodai ir šešiafazių asinchroninių variklių matematiniai modeliai. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje pateikti imitaciniai šešiafazio asinchroninio variklio ir dažninės pavaros bandymų rezultatai, sukurtas vektorinis valdymas naudojantis neraiškiosios logikos reguliatorių. Trečiajame skyriuje aprašytas eksperimentinių bandymų stendas poavariniam režimui tirti, ištirtas vienos trūkstamos statoriaus fazės poavarinio režimo padarinių kompensavimas skaliariniu pavaros valdymo būdu, jo taikymui sukurtas formuojamų statoriaus įtampos fazinių kampų paieškos algoritmas ir šiuos kampus pritaikantis reguliatorius pavarai. Disertacijos tema paskelbti 4 straipsniai: vienas – mokslo žurnale, įtrauktame į Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazę, vienas – Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Proceedings leidiniuose ir du – moksliniuose žurnaluose, cituojamose kitose duomenų bazėse. Disertacijos tema perskaityti 9 pranešimai konferencijose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3553
ISBN: 978-609-476-117-1
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Disertacija_Uznys.pdf2.18 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback