VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3646

Title: Daugiafunkcių paviršių iš geležies-nikelio-kobalto miltelinių medžiagų formavimas ir tyrimas
Other Titles: The formation and investigation of multifunctional surfaces from iron-nickel-cobalt powder materials
Authors: Markovič, Vladislav
Issue Date: 2018
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Markovič, V. 2018. Daugiafunkcių paviršių iš geležies-nikelio-kobalto miltelinių medžiagų formavimas ir tyrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 126 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjami selektyviuoju lazerinio sukepinimo (SLS) būdu iš Fe-Ni-Co pagrindo miltelių gauti sukepintieji gaminiai, skirti naudoti įvairiose pramonės šakose (pvz., polimerų liejimo formų gamyboje ir kt.) esant sunkioms darbo sąlygoms. Jų eksploatacinėms savybėms pagerinti pasiūlytas sukepintų paviršių lazerinis mikroapdorojimas. Lazerinis mikroapdorojimas – tai lazerinio apdorojimo procesas, kurio poveikis apdorojamam paviršiui vertinamas mikroskalėje. Disertacijos tikslas – sukurti ir ištirti daugiafunkcį, miltelinio pagrindo paviršių ir nustatyti priklausomybę tarp lazerinio apdorojimo koncentruotosios energijos pluošto technologinių parametrų pokyčio ir apdorojamo paviršiaus kokybinių charakteristikų. Tyrimais siekiama pagerinti sukepinto paviršiaus eksploatacines savybes bei suteikti jam naujų kokybinių charakteristikų. Papildomas SLS būdu sukepinto paviršiaus lazerinis apdorojimas leis taupyti gamybos laiką ir ekonominius išteklius dėl sumažėjusio technologinių operacijų kiekio, lyginant su tradiciniais SLS būdu sukepintų paviršių apdorojimo būdais. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai bei penki priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje apžvelgiami adityviosios gamybos ypatumai, sukepinimo technologijos fizikiniai principai ir taikymo sritys, sukepintų gaminių apdorojimas tradiciniais ir inovatyviais būdais, sukepintų paviršių modifikavimo metodai. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje aprašomos darbe naudotos žaliavos ir įrenginiai, darbe taikomi medžiagų ir jų savybių tyrimo metodai. Trečiajame skyriuje pateikiami ir analizuojami sukepintų bei modifikuotų gaminių sandaros tyrimų rezultatai, neapdorotų ir apdorotų paviršių mikrostruktūros, morfologijos ir topografijos tyrimai, modifikuotų paviršių mikrokietumo, atsparumo dilimui ir korozijai tyrimų rezultatai. Disertacijos tema paskelbti 8 straipsniai, o tyrimų rezultatai pristatyti 10 mokslinių konferencijų Lietuvoje ir užsienyje.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3646
ISBN: 978-609-476-122-5
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Markovic_disertacija_Leidykla 16 07 2018 naujas.pdfDisertacija4.34 MBAdobe PDFView/Open
B priedas.pdfB priedas229.85 kBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdfA priedas171.84 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback