VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3657

Title: Jūros aplinkos poveikis hidrotechninio betono ilgaamžiškumui
Other Titles: Sea environment influence on hydrotechnical concrete durability
Authors: Lebedeva, Ramunė
Issue Date: 2018
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Lebedeva, R. 2018. Jūros aplinkos poveikis hidrotechninio betono ilgaamžiškumui: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 170 p.
Abstract: Disertacijoje išanalizuotos Baltijos jūros aplinkoje esančių konstrukcijų hidro- techninio betono naudojimo sąlygos, Baltijos jūros vandens bei užšaldymo ir atšildymo ciklų ir chloridų difuzijos veikiamo betono irimo priežastys. Eksperi- mentiniais tyrimais nustatyta mineralinių priedų (aukštakrosnių šlako, klinties, akmens anglies deginimo pelenų, SiO2 mikrodulkių) įtaka hidrotechninio betono savybėms bei tvarumui veikiant Baltijos jūros vandens cheminės sudėties tirpa- lais bei užšaldymo ir atšildymo ciklais. Ištirtos ir įvertintos Baltijos jūros aplin- kos sąlygos Klaipėdos uosto akvatorijoje ir jų poveikis naudojamam hidrotech- niniam betonui su skirtingais cementais, mineraliniais priedais ir stambiaisiais užpildais. Atlikus įvairių veiksnių (sorbcijos ir desorbcijos, chloridų difuzijos, užšaldymo ir atšildymo ciklų) poveikio hidrotechnikos statinių betonui analizę, sudaryta hidrotechninio betono ilgaamžiškumo bandymo metodika. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir disertacijos autorės publikacijų sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika ir jos metodologija, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autorės paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose, seminaruose bei disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas literatūros analizei. Atliktoje literatūros analizėje aprašytos jūros uosto statinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų naudojimo sąlygos, hidrotechninio betono irimo procesai dėl cikliško užšaldymo ir atšildymo bei druskų poveikio, jūros vandens įtaka betono koroziniams procesams, mineralinių priedų įtaka hidrotechninio betono ilgaamžiškumui bei chloridų difuzijos procesai hidrotechniniame betone. Antrajame skyriuje aprašytos tyrimams naudotos medžiagos ir jų savybės, betono mišinių sudėtys, taikyti tyrimų metodai ir naudota įranga, bandinių paruošimo, kietinimo ir tyrimų metodikos. Trečiajame disertacijos skyriuje pateikti atliktų tyrimų rezultatai: Baltijos jūros aplinkoje eksploatuotų konstrukcijų pažaidų analizė ir ilgą laiką naudoto betono stiprumo charakteristikos ir druskų kiekis jame, aktyviųjų mineralinių priedų poveikis hidrotechninio betono savybėms, jo sorbcinėms charak- teristikoms, chloridų difuzijai ir ilgaamžiškumui. Iš gautų rezultatų suformuluotos bendrosios išvados ir parengta betono atsparumo Baltijos jūros aplinkos poveikiui bandymo metodika.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3657
ISBN: 978-609-476-116-4
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
A priedas.pdfA priedas693.59 kBAdobe PDFView/Open
Disertacija_Lebedeva.pdfDisertacija12.86 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback