VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3698

Title: Saugaus ir sveiko būsto didžiųjų duomenų analitinė-rekomendacinė sistema
Other Titles: Big data analytics recommender system for housing health and safety
Authors: Binkytė, Arūnė
Issue Date: 2018
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Binkytė, A. 2018. Saugaus ir sveiko būsto didžiųjų duomenų analitinė-rekomendacinė sistema: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 180 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamos saugaus ir sveiko būsto valdymo problemos. Pagrindinis tyrimo objektas – saugaus ir sveiko būsto valdymas mikro-, mezo- ir makrolygmens aplinkose, siekiant jį išlaikyti saugų ir sveiką, atsižvelgiant į suinteresuotų grupių poreikius. Disertacijos tikslas – sukurti integruotą saugaus ir sveiko būsto didžiųjų duomenų analitinę-rekomendacinę sistemą, leidžiančią suinteresuotoms grupėms valdyti saugų ir sveiką būstą. Darbe sprendžiami šie uždaviniai: išanalizavus pažangiausią pasaulinę patirtį, nustatyti metodus, skirtus integruotai saugaus ir sveiko būsto didžiųjų duomenų analizei bei tyrimų patikimumo vertinimui atlikti, remiantis atlikta literatūros analize sukurti integruotą saugaus ir sveiko būsto didžiųjų duomenų analitinę-rekomendacinę sistemą. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir 14 priedų. Įvadiniame skyriuje formuluojama problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas teorinei analizei. Jame nurodyta pagrindinių sąvokų ir sprendimo priėmimo svarba įgyvendinant viešąją politiką, pristatyta didžiųjų duomenų analitikos, rekomendacinių sistemų svarba, pateikta vertinimo metodų ir sistemų analizė, taip pat analizuojamas būsto gyvavimo ciklo procesas ir jo vertinimas. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos už-daviniai. Antrajame skyriuje sudaromi kriterijų rinkiniai, analizuojami disertacijoje taikomi metodai, skirti integruotai sistemai kurti, sudaromas saugaus ir sveiko būsto didžiųjų duomenų koncepcinis vertinimo modelis. Trečiajame skyriuje aprašoma sukurta integruota saugaus ir sveiko būsto didžiųjų duomenų analitinė-rekomendacinė sistema. Pateikiami šios sistemos praktiniai taikymai. Disertacijos tema paskelbti devyni straipsniai ir perskaityti keturi pranešimai Lietuvos ir kitų šalių konferencijose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3698
ISBN: 978-609-476-120-1
Appears in Collections:Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
K priedas.pdfK priedas452.33 kBAdobe PDFView/Open
J priedas.pdfJ priedas334.55 kBAdobe PDFView/Open
I priedas.pdfI priedas514.59 kBAdobe PDFView/Open
H priedas.pdfH priedas345.48 kBAdobe PDFView/Open
G priedas.pdfG priedas584.85 kBAdobe PDFView/Open
F priedas.pdfF priedas540.95 kBAdobe PDFView/Open
E priedas.pdfE priedas383.75 kBAdobe PDFView/Open
D priedas.pdfD priedas395.56 kBAdobe PDFView/Open
C priedas.pdfC priedas290.93 kBAdobe PDFView/Open
B priedas.pdfB priedas382.67 kBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdfA priedas381.53 kBAdobe PDFView/Open
Binkyte_Disertacija.pdfDisertacija3.96 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback