VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3737

Title: Mokesčių moralė ir jos įtaka viešojo sektoriaus pajamoms
Other Titles: Tax morale and its impact on public sector revenue
Authors: Rutkauskas, Virgilijus
Issue Date: 2018
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Rutkauskas, V. 2018. Mokesčių moralė ir jos įtaka viešojo sektoriaus pajamoms: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 172 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamos gyventojų mokesčių moralės problemos, prisidedančios prie mokesčių spragos susidarymo, susitarimo tarp viešojo ir privačiojo sektorių netinkamo įgyvendinimo. Pasitelkus nacionalinių sąskaitų teikiamą informaciją, sudaromos socialinės apskaitos matricos ir parodoma pagerėjusios mokesčių moralės įtaka viešojo sektoriaus pajamoms. Pavienių mokesčių moralės ir mokesčių spragos vertinimų esama, tačiau jų siejimo ir tyrimų, rodančių, kokią įtaką mokesčių moralė daro viešojo sektoriaus pajamoms, pasigendama. Disertacijoje keliamas tikslas nustatyti gyventojų mokesčių moralei skirtingose valstybėse įtaką darančius veiksnius ir, naudojant nacionalinių sąskaitų pagrindu sukurtas socialinės apskaitos matricas, įvertinti mokesčių moralės įtaką viešojo sektoriaus pajamoms. Darbe keliami šie uždaviniai: atskleisti viešojo sektoriaus veiklos pagrindinius principus ir jo sutrikimus; sukurti gyventojų mokesčių moralę leidžiantį vertinti modelį; atskleisti mokesčių moralės ir mokesčių spragos sąsajas; nacionalinių sąskaitų pagrindu parengti socialinės apskaitos matricas ir jas pritaikyti analizei; pasitelkus imitacinį modeliavimą, atskleisti mokesčių moralės pagerėjimo įtaką viešojo sektoriaus pajamoms. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, literatūros ir šaltinių sąrašas, autoriaus parengtų publikacijų disertacijos tema sąrašas. Įvade aptariama tiriamojo darbo problema, atskleidžiamas jo aktualumas, aprašomi tiriamieji objektai, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, nurodoma taikyta tyrimo metodika, aptariamas problemos ištyrimo lygis, darbo mokslinis naujumas ir praktinė reikšmė, pateikiami ginamieji teiginiai. Pirmajame skyriuje, nagrinėjant mokesčių moralės ir viešojo sektoriaus pajamų teorinius aspektus, mokesčių rinkimui įtaką darantys veiksniai, mokesčių spragos vertinimas, aptariamos nacionalinės sąskaitybos panaudojimo nagrinėjamai problemai tirti galimybės. Antrajame skyriuje nagrinėjami mokesčių moralės, mokesčių spragos vertinimo ir socialinių sąskaitų sudarymo metodiniai aspektai ir pateikiamas kompleksinis modelis, kuriuo siekiama įgyvendinti disertacijoje iškeltą tikslą. Trečiajame skyriuje susisteminti euro zonos šalių duomenys panaudojami kiekybiniam mokesčių moralės ir mokesčių spragos vertinimui, atliekami empiriniai tyrimai, modeliuojamas mokesčių moralės kaitos poveikis viešojo sektoriaus pajamoms, aptariamos tolesnės tyrimų plėtojimo galimybės. Disertacijos tema autorius yra paskelbęs 10 straipsnių: 6 – recenzuojamuose mokslo žurnaluose, 4 – tarptautinių konferencijų leidiniuose ir vieną skyrių knygoje. Disertacijos tema perskaityti 5 pranešimai mokslinėse konferencijose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3737
ISBN: 978-609-476-134-8
Appears in Collections:Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
E_priedas.pdfE priedas170.93 kBAdobe PDFView/Open
D_priedas.pdfD priedas69.39 kBAdobe PDFView/Open
C_priedas.pdfC priedas78.08 kBAdobe PDFView/Open
B_priedas.pdfB priedas94.79 kBAdobe PDFView/Open
A_priedas.pdfA priedas47.48 kBAdobe PDFView/Open
S04_Disertacija_V.Rutkauskas_2018.pdfDisertacija4.42 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback