VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3741

Title: Statybinės biokompozitinės plokštės iš pluoštinių kanapių spalių kūrimas ir tyrimai
Other Titles: Development and research of building biocomposite board from fibre hemp shives
Authors: Kremensas, Arūnas
Issue Date: 2018
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Kremensas, A. 2018. Statybinės biokompozitinės plokštės iš pluoštinių kanapių spalių kūrimas ir tyrimai: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 140 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamos biokompozitinių plokščių, pagamintų panaudojus pluoštinių kanapių spalius kaip užpildą, savybės. Norint sukurti šio tipo biokompozitines plokštes iš pluoštinių kanapių spalių užpildo, parenkamas organinis rišiklis, tiriamos biokompozitinių plokščių fizikinės-mechaninės savybės bei priedų (hidrofobizatoriaus, antipirenų) poveikis medžiagos struktūrai, trumpalaikei vandens sugerčiai, storio išbrinkiui, degumui. Pluoštinių kanapių spalių panaudojimas biokompozitinių plokščių gamybai leistų efektyviai panaudoti kanapių pluošto atskyrimo metu susidarančias sumedėjusias stiebo atliekas, sumažinant iškastinių gamtinių išteklių poreikį, taip supaprastinant medžiagų utilizavimo problemą naudojimo ciklo pabaigoje, bei sumažintų neigiamą poveikį aplinkai ir žmogaus sveikatai. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Pirmajame skyriuje pateikiama literatūros analizė. Joje pateikta informacija apie pluoštinių kanapių klasifikaciją, augalo sandarą ir morfologiją, perdirbimą, panaudojimo galimybes pramonėje. Apžvelgti moksliniai tyrimai, kuriuose nagrinėjamos pluoštinių kanapių spalių ir iš jų, su skirtingomis rišamosiomis medžiagomis, suformuotų kompozitų fizikinės-mechaninės savybės bei struktūra. Skyriaus pabaigoje suformuluotos išvados. Antrajame skyriuje aprašytos tyrimams naudotos medžiagos, pateikta biokompozitinių plokščių gamybos technologija, aprašytos tyrimams naudotos metodikos ir įranga. Trečiajame skyriuje pateikti po pluošto atskyrimo proceso gautos nefrakcionuotos ir susmulkintos pluoštinių kanapių spalių žaliavos granuliometrijos tyrimai, skirtingų frakcijų pluoštinių kanapių spalių tankio, vandens sugerties ir struktūros tyrimai. Ištirtos biokompozitinių plokščių, suformuotų panaudojus skirtingas pluoštinių kanapių spalių užpildo frakcijas ir rišiklio kiekį, fizikinėsmechaninės savybės ir struktūra. Pagal gautus rezultatus parinkta optimali biokompozitinės plokštės sudėtis bei ištirtas hidrofobizuojančių ir degumą mažinančių priedų poveikis biokompozitinės plokštės struktūrai bei fizikinėms-mechaninėms savybėms. Disertacijos tema paskelbti keturi straipsniai: vienas – mokslo žurnale, įtrauktame į Clarivate Analytics Web of Science leidinių sąrašą, turinčiame citavimo indeksą, vienas – Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės „Conference Proceedings“ leidinyje, du – kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose. Disertacijos tema perskaityti penki pranešimai nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3741
ISBN: 978-609-476-141-6
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
H priedas.pdfH priedas42.19 kBAdobe PDFView/Open
G priedas.pdfG priedas42.07 kBAdobe PDFView/Open
F priedas.pdfF priedas41.08 kBAdobe PDFView/Open
E priedas.pdfE priedas41.71 kBAdobe PDFView/Open
D priedas.pdfD priedas48.69 kBAdobe PDFView/Open
C priedas.pdfC priedas49.49 kBAdobe PDFView/Open
B priedas.pdfB priedas65.23 kBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdfA priedas64.33 kBAdobe PDFView/Open
050_Kremensas Disertacija.pdfDisertacija9.79 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback