VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3748

Title: Vienbučių namų projektinių sprendinių daugiakriteris parinkimas
Other Titles: Multiple criteria selection of design solutions for single-family houses
Authors: Juodagalvienė, Birutė
Issue Date: 2018
Abstract: Disertacijoje nagrinėjami vienbučių namų architektūrinių-konstrukcinių sprendinių (konstrukcinių elementų ir tvarių medžiagų, vidinių laiptų formų ir įvairių garažo padėčių) parinkimo ir vertinimo modeliai, grindžiami daugiakriteriais sprendimų priėmimo metodais. Literatūros analizė atskleidė, kad šiuo metu tvarumas yra vienas svarbiausių klausimų, į kuriuos reikia atsižvelgti projektuojant ir statant namą. Vis labiau įsitikinama, kad reikia sukurti priemonių siekiant integruoti tvarumo kriterijus į pastatų projektavimo ir statybos procesą, be to, atsiranda vis didesnis žinių, kaip suderinti tvarumą su vienbučių namų statyba, poreikis. Šiame darbe siekiama susieti dvi mokslines sritis sprendžiant vienbučių namų architektūrinių-konstrukcinių sprendinių parinkimo klausimus. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariamos problemos, aprašomi tiriamieji objektai, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, iškeliamas mokslinis darbo naujumas, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pateikiamos disertacijos tema autorės paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose. Pirmajame skyriuje pateikiama tvaraus gyvenamojo būsto sprendinių analizė ir nagrinėjamas komforto, erdvinių zonų, vienbučių namų elementų formų bei medžiagų parinkimas gyvenamajam namui statyti. Apžvelgiamos MCDM (daugiakriterių sprendimų priėmimo metodų, angl. Multiple Criteria Decision Making) panaudojimo galimybės statybos srities uždaviniams spręsti. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir pateikiami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje apžvelgiami namo konstrukcinių elementų (laiptų) formų grafiniai kūrimo metodai. Aprašomi daugiakriteriai vertinimo metodai, kuriais įvertinami disertacijoje suformuluoti uždaviniai. Trečiajame skyriuje pateiktas trijų praktinių suformuluotų uždavinių sprendimas, taikant pasiūlytus MCDM metodus: pirmuoju ieškoma geriausia garažo padėtis vienbučio namo atžvilgiu; antruoju – vertinamas vienbučių namų konstrukcinių elementų ir tvarių medžiagų parinkimas; trečiuoju – pagrindžiamas ergonomiškų laiptų formų parinkimas.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3748
ISBN: 978-609-476-143-0
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
E priedas.pdf493.25 kBAdobe PDFView/Open
D priedas.pdf262.01 kBAdobe PDFView/Open
C priedas.pdf201.8 kBAdobe PDFView/Open
B priedas.pdf211.62 kBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdf200.25 kBAdobe PDFView/Open
Juodagalvienes disertacija (11 15) spaudai.pdf4.16 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback