VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Humanitarinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3763

Title: Postmodernizmo idėjų raiška xx a. pab. – xxi a. pr. Lietuvos architektūroje
Other Titles: Manifestations of postmodern ideas in Lithuanian architecture at the end of 20th – the beginning of the 21st century
Authors: Mankus, Martynas
Issue Date: 2018
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Mankus, M. 2018. Postmodernizmo idėjų raiška xx a. pab. – xxi a. pr. Lietuvos architektūroje: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 180 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjama Lietuvos postmodernizmo architektūra. Tyrimo tikslas yra atskleisti, kaip šis reiškinys, XX a. pab. jį perkėlus į sovietinį kontekstą, buvo lokaliai suvokiamas ir vertinamas; kaip ir kokiais būdais šio laikotarpio objektai Lietuvoje atliepia esmines postmodernizmo idėjas, kiek šios idėjos yra ypatingos ir specifinės; kokios buvo jų raiškos ypatybės; kaip jos nulėmė architektūros objektų koncepcijas, formas, estetinę raišką. Darbe sprendžiami šie uždaviniai: apžvelgiant postmodernizmo sampratą Vakarų filosofijoje bei kultūros teorijoje, atskleisti jos perkėlimo į architektūrą ypatybes; išnagrinėti, kaip postmodernizmas Lietuvoje buvo suvokiamas kultūros lauke, kaip jis buvo vertinamas architektų, architektūros kritikų ir visuomenės; nustatyti postmodernizmo architektūros diskurso Lietuvos architektūroje formavimosi aplinkybes, santykį su XX a. pabaigos sociokultūriniais procesais, jo dėsningumus ir ypatybes; įvardinti reikšmingiausius postmodernizmo architektūros objektus Lietuvoje, ištirti svarbiausius jų raiškos bruožus; atskleisti, kaip postmodernizmo idėjos įtakojo Lietuvos architektūros raidą, kokie postmodernizmo bruožai integravosi į architektų kūrybą, išnagrinėti jų vertę vadovaujantis chronologiniais, estetiniais, sociokultūriniais kriterijais. Mokslinio darbo naujumas – kompleksiškai ištirta postmodernizmo architektūros Lietuvoje raiška, nustatyti jos raidos pokyčiai, įvertintos meninės raiškos savybės. Kitas naujumo aspektas yra ne tik estetinė, bet ir socialinė šio reiškinio analizė, gilinantis į tai, kokiomis visuomenės gyvenimo aplinkybėmis buvo aktuali postmodernizmo architektūra. Nagrinėjamo laikotarpio pastatų bruožų ir savybių analizė naudinga XX a. pab. – XXI a. pr. Lietuvos architektūros menotyrinio ištirtumo plėtrai ir turi edukacinę reikšmę. Ištirti postmodernizmo architektūros pavyzdžiai ir jų vertingųjų savybių nustatymas padeda šio laikotarpio architektūros dokumentavimo, saugojimo ir vertinimo procesams, tyrimo metu gauti rezultatai gali būti pritaikyti naujausiojo paveldo vertingųjų savybių metodikai pagerinti.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3763
ISBN: 978-609-476-148-5
Appears in Collections:Humanitarinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
A priedas.pdfA priedas179.92 kBAdobe PDFView/Open
_2018-12-06 Mankus disertacija.pdfDisertacija6.03 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback