VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3769

Title: Miesto apleistų teritorijų paskirties keitimo scenarijų vertinimas daugiarodikliais sprendimų priėmimo metodais
Other Titles: Evaluation of scenarios for changes in the purpose of urban brownfields applying multi-attribute decision making methods
Authors: Bielinskas, Vytautas
Issue Date: 2019
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Bielinskas, V. 2019. Miesto apleistų teritorijų paskirties keitimo scenarijų vertinimas daugiarodikliais sprendimų priėmimo metodais: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 168 p.
Abstract: Disertacijoje pateikta apleistų miesto teritorijų paskirties keitimo poreikio ir vertinimo analizė. Pagrindinis darbo objektas – urbanizuotose miesto teritorijose išsidėsčiusias apleistas teritorijas apibūdinančių rodiklių sistema. Atlikus mokslinės literatūros analizę, ekspertinį vertinimą ir panaudojus geografinių informacinių sistemų technologiją, sudaryta apleistas teritorijas apibūdinančių rodiklių sistema. Atlikti skaičiavimai sudarė tinkamas sąlygas nustatyti reikšmingiausius rodiklius kiekvienu apleistos teritorijos paskirties keitimo scenarijaus atveju ir parinkti racionaliausias miesto dalis šiems pakeitimams įgyvendinti, atsižvelgiant į miesto aplinką nusakančius parametrus. Pagrindinis darbo tikslas – moksliškai pagrįsti ir pasiūlyti miesto apleistų teritorijų paskirties keitimo scenarijų vertinimo modelį, kurį pritaikius galima parinkti tinkamiausią apleistų teritorijų naudojimo scenarijų. Disertaciją sudaro įvadas, 3 skyriai, bendrosios išvados, literatūros sąrašas, publikacijų disertacijos tema sąrašas ir 7 priedai. Įvade trumpai aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimo objektas, formuojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašomas mokslinis darbo naujumas, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos autoriaus paskelbtos publikacijos, pranešimai konferencijose, nurodomas dalyvavimas tarptautiniuose seminaruose ir pateikiama disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje pateikiama mokslinės literatūros, dokumentų ir kitų atliktų darbų disertacijos tema analizė. Išnagrinėti apleistų teritorijų sprendimo būdai, pateikiami pavyzdžiai ir įvairūs apleistų teritorijų vertinimo principai. Antrajame skyriuje pateikta apleistų teritorijų sklaidos analizė taikant geostatistinę analizę skirtingais duomenų analizės aspektais. Nustatyti apleistų teritorijų sklaidos kiekybiniai ir kokybiniai parametrai skirtingose miesto dalyse, taip pat miesto seniūnijų skirstymo pagal svarbą sistema ir potencialūs apleistų teritorijų paskirties keitimo variantai. Pasiūlyta apleistų teritorijų pertvarkymo strategija ir įgyvendinimo koncepcija, integruoti skirtingų paskirties keitimo scenarijų rinkiniai ir apibrėžti prioritetiniai jų įgyvendinimo būdai. Trečiajame skyriuje pasiūlyti skaičiavimais pagrįsti apleistų teritorijų paskirties keitimo variantai. Pateiktas šiems scenarijams įgyvendinti tinkamų miesto dalių atrankos modelis. Skaičiavimais pagrįstos rekomendacijos atspindėtos sudarytoje apleistų teritorijų antrinio panaudojimo strategijoje. Disertacijos tema pakelbtos septynios mokslinės publikacijos, iš kurių trys referuojamos duomenų bazės Thomson Reuters Web of Knowledge (Clarivate Analytics Web of Science) recenzuojamuose mokslo žurnaluose, dvi publikacijos pristatytos recenzuojamose tarptautinėse mokslo konferencijose ir dvi publikacijos – kitose tarptautinių ir respublikinių konferencijų leidiniuose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3769
ISBN: 978-609-476-127-0
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Disertacija_Bielinskas.pdfDisertacija5.84 MBAdobe PDFView/Open
D priedas.pdfD priedas466.5 kBAdobe PDFView/Open
C priedas.pdfC priedas396.47 kBAdobe PDFView/Open
B priedas.pdfB priedas435.85 kBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdfA priedas133.49 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback