VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3784

Title: Atominių jėgų mikroskopo jutiklio mechaninės struktūros modeliavimas ir dinaminių charakteristikų tyrimas
Other Titles: Modelling of mechanical structure of atomic force microscope sensor and research of its dynamic characteristics
Authors: Dzedzickis, Andrius
Issue Date: 2019
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Dzedzickis, A. 2019. Atominių jėgų mikroskopo jutiklio mechaninės struktūros modeliavimas ir dinaminių charakteristikų tyrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 122 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjama atominių jėgų mikroskopo greitaveikos problema. Pagrindinis tyrimo objektas yra atominių jėgų mikroskopo mechaninio jutiklio dinaminiai procesai. Pagrindinis disertacijos tikslas – ištirti atominių jėgų mikroskopo (AFM) sistemą, sudarant teorinius ir eksperimentinius dinaminių savybių valdymo modelius, kurie leistų keisti atominių jėgų mikroskopo jutiklio dinamines savybes nekeičiant jo konstrukcijos. Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: pasiūlomas metodas, leidžiantis padidinti atominių jėgų mikroskopo greitaveiką, sudaromas matematinis modelis skirtas teoriškai įvertinti siūlomo metodo efektyvumą ir parinkti tinkamus valdymo sistemos parametrus. Pasiūlyto AFM greitaveikos didinimo metodo efektyvumas bei sukurto modelio adekvatumas patikrinami eksperimentiniais tyrimais. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas literatūros analizei. Jame pateikta atominių jėgų mikroskopų, jų darbo režimų bei nagrinėjamoje srityje atliktų mokslinių tyrimų analizė. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje pateiktas atominių jėgų mikroskopo jutiklio mechaninės struktūros matematinis modelis. Pateikiami baigtinių elementų metodu atlikti aerodinaminės jėgos poveikio jutikliui tyrimai bei pagal siūlomą metodą modifikuoto atominių jėgų mikroskopo jutiklio modeliavimo rezultatai. Trečiajame skyriuje pateikiami eksperimentinių tyrimų rezultatai, leidžiantys įvertinti siūlomo greitaveikos didinimo metodo efektyvumą ir taikymo galimybes. Disertacijos tema paskelbti septyni straipsniai: du – žurnaluose, įtrauktose į Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazę, vienas – konferencijų medžiagoje, referuotoje Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje, keturi – kitų tarptautinių duomenų bazių žurnaluose. Disertacijos tema perskaityti keturi pranešimai tarptautinėse konferencijose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3784
ISBN: 978-609-476-155-3
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Disertacija Andrius Dzedzickis.pdfDisertacija8.73 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback