VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3791

Title: Termodinaminės analizės taikymas termohidrodinaminių kontūrų sistemoms
Other Titles: Application of thermodynamic analysis for thermohydrodynamic loops systems
Authors: Januševičius, Karolis
Issue Date: 9-May-2019
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Januševičius, K. 2019. Termodinaminės analizės taikymas termohidrodinaminių kontūrų sistemoms: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 178 p.
Abstract: Disertacijoje, naudojant taikomosios termodinaminės analizės metodus, nagrinėjamos termohidrodinaminių kontūrų sistemos efektyvumo didinimo problemos. Šio darbo tikslas – sukurti termohidrodinaminių kontūrų sistemos sezoninio termodinaminio efektyvumo nustatymo metodą ir suformuluoti metodiką siekiant sistemingai didinti sezoninį efektyvumą. Sukurto metodo ir metodikos taikymo sritis – tiriamoji veikla ir inžinerinė praktika – orientuota į tvarių energinių sistemų kūrimą, eksploataciją ir tobulinimą. Disertacijoje taip pat siekiama sumažinti atotrūkį tarp tiriamojoje mokslinėje ir inžinerinėje praktikoje naudojamų taikomosios termodinaminės analizės metodų. Darbo tikslui pasiekti, sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: termodinaminės analizės taikymo problematikos identifikavimas, termodinaminio sezoninio efektyvumo (TSE) vertinimo metodo sudarymas, modeliavimui reikalingo detalumo lygio identifikavimas ir TSE tobulinimo metodikos sudarymas eliminuojant kritinius trukdžius. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir vienuolika priedų. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai ir analizei. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje pateiktas termodinaminio sezoninio efektyvumo nustatymo metodas, skirtas apskaičiuoti specifinius efektyvumo atvejus, ir sezoninio efektyvumo gerinimo metodika. Trečiajame skyriuje pateikiama tiriamos sistemos analizės pavyzdys, iliustruojantis TSE nustatymo ir jo tobulinimo metodų funkcionalumą. Disertacijos tema paskelbti 9 straipsniai: 2 – Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį (Martinaitis et al. 2017, Januševičius et. al 2019), 1 – tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics duomenų bazėje Proceedings (Januševičius et al. 2014a). 6 – kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose (Januševičius et al. 2016; Januševičius et al. 2015; Januševičius, Streckienė 2015; Januševičius, Streckienė 2013; Bielskus et al. 2013). 2 – konferencijų pranešimų medžiagoje (Januševičius et al. 2014a, Januševičius et al. 2014b). Disertacijos tema perskaityti 3 pranešimai tarptautinėse konferencijose Lietuvoje, Latvijoje ir Jungtinėje Karalystėje.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3791
ISBN: 978-609-476-170-6
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
H priedas.pdfPriedai207.13 kBAdobe PDFView/Open
G priedas.pdfPriedai92.46 kBAdobe PDFView/Open
F priedas.pdfPriedai143.87 kBAdobe PDFView/Open
E priedas.pdfPriedai226.2 kBAdobe PDFView/Open
D priedas.pdfPriedai129.48 kBAdobe PDFView/Open
C priedas.pdfPriedai74.2 kBAdobe PDFView/Open
B priedas.pdfPriedai284.44 kBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdfPriedai244.88 kBAdobe PDFView/Open
Januseviciaus disertacija 05 08.pdfDisertacija3.55 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback