VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3804

Title: Pastatų energinio funkcionalumo vertinimas integruotame pastato projektavime
Other Titles: The assessment of building energy functionality in the integrated building design
Authors: Lapinskienė, Vilūnė
Issue Date: 23-Jul-2019
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Lapinskienė, V. Pastatų energinio funkcionalumo vertinimas integruotame pastato projektavime: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 148 p.
Abstract: Šiuolaikinis projektavimo procesas neatsiejamas nuo naujų technologijų taikymo bei tampraus projekte dalyvaujančių grupių bendradarbiavimo. Todėl pagrindinis disertacijos tikslas – sudaryti pastato koncepcijos rengimo technologiją bei procedūrų seką, kurioje taikomi metodai ir priemonės leistų efektyviau rasti vartotojo pirminius reikalavimus ir projektavimo komandos gebėjimus suderinantį, energetiškai funkcionalų pastato koncepcijos projektinį sprendinį. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai ir šeši priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autorės paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas apžvelgti pastatų projektavimo procesui skirtą mokslinę literatūrą. Čia aptariama pastatų projektavimo metodai, šiuolaikinės skaitmeninės projektavimo, modeliavimo ir optimizavimo priemonės, pasyvaus energijos taupymo projektavimo strategijos ir pastato apvalkalo skirtingų architektūrinių-konstrukcinių derinių efektyvumo didinimo keliai. Antrajame skyriuje pateikta darbe sukurta pastato koncepcijos rengimo technologija ir detalizuojami joje naudojami metodai. Trečiajame skyriuje pademonstruotas pastato koncepcijos rengimo technologijos taikymas energetinio funkcionalumo vertinimui bei palyginimas su įvykdytu realiu tradicinio projektavimo procesu. Disertacijos tema paskelbti 8 moksliniai straipsniai: vienas – Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėse referuojamame leidinyje, turinčiame citavimo rodiklį, 3 – tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics duomenų bazėje Proceedings, 2 – kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose, 2 – konferencijų pranešimų medžiagose. Disertacijos tema perskaityti 5 pranešimai tarptautinėse konferencijose Lietuvoje ir Rusijoje.
Description: Disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3804
ISBN: 978-609-476-186-7
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
C priedas.pdfPriedas360.02 kBAdobe PDFView/Open
B priedas.pdfPriedas1.28 MBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdfPriedas551.24 kBAdobe PDFView/Open
Lapinskienes disertacija.pdfDisertacija7.98 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback