VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3805

Title: Cementbetonio modifikavimas medienos biokuro lakiaisiais pelenais
Other Titles: Modification of cement concrete by wood biofuel fly ash
Authors: Daugėla, Aurelijus
Issue Date: 23-Jul-2019
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Daugėla, A. 2019. Cementbetonio modifikavimas medienos biokuro lakiaisiais pelenais: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 128 p.
Abstract: Cementbetonio gamyba yra susijusi su nemažomis energijos sąnaudomis. Energija vartojama ruošiant žaliavas, gaminant rišamąsias medžiagas, gaminius ir juos transportuojant. Gaminant cementą išsiskiria didelis kiekis CO2. Šiuo metu CO2 emisijos mažinimas cemento gamyboje yra viena iš prioritetinių krypčių Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje. Todėl aktuali problema – cemento kiekio mažinimas cementbetonyje. Šiame darbe siekiama dalį cemento cementbetonyje pakeisti medienos biokuro lakiaisiais pelenais, taip pat nagrinėjamos taip modifikuoto cemetbetonio fizikinės ir mechaninės savybės. Disertacijoje nagrinėjami medienos biokuro lakieji pelenai (MBLP), jų naudojimo galimybės cementbetonyje ir sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: ištirti sijotų ir nesijotų medienos biokuro lakiųjų pelenų kiekio poveikį cementbetonio fizikinėms ir mechaninėms savybėms. Pagrindinė tyrimo tematika – medienos biokuro lakiųjų pelenų kiekio ir smulkumo įtaka cementbetonio savybėms. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pateikiamos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose, taip pat disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje atlikta literatūros nagrinėjama tema apžvalga. Analizuojami moksliniai tyrimai apie deginimo pelenus, aprašyti biokuro pelenų gavybos procesai. Šiame skyriuje aprašytas biokuro pelenų naudojimas cementbetonyje. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje aprašytos tyrimams naudotos medžiagos ir jų pagrindinės charakteristikos, pateiktos mišinių sudėtys ir aprašyta, kaip buvo formuoti bandiniai. Pateikti tyrimų metodai ir pristatyta laboratorinė įranga. Trečiajame skyriuje analizuojamos medienos biokuro lakiųjų pelenų savybės ir struktūra. Nagrinėjamos cementinio akmens ir cementbetonio fizikinės, mechaninės savybės. Pateikiami betono atsparumo šalčiui tyrimų rezultatai ir jų analizė. Taip pat pateikiami fizikinių ir mechaninių savybių pokyčiai modifikavus betoną. Disertacijos tema paskelbti šeši moksliniai straipsniai ir perskaityti keturi pranešimai Lietuvos ir kitų šalių konferencijose.
Description: Disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3805
ISBN: 978-609-476-187-4
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback