VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3808

Title: Smulkiadispersėms kietosioms dalelėms iš agresyviųjų dujų šalinti patobulinto daugiakanalio ciklono tyrimai ir kūrimas
Other Titles: Research and development of the multi-channel cyclone for removal of fine-dispersed particulate matter from aggressive gas
Authors: Chlebnikovas, Aleksandras
Issue Date: 3-Sep-2019
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Chlebnikovas, A. 2019. Smulkiadispersėms kietosioms dalelėms iš agresyviųjų dujų šalinti patobulinto daugiakanalio ciklono tyrimai ir kūrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 214 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamas patobulintas daugiakanalis ciklonas, kuris gali būti taikomas smulkiadispersėms kietosioms dalelėms iš agresyviųjų dujų šalinti. Pagrindinis tyrimo objektas – patobulintas daugiakanalis naujos konstrukcijos su specialiai apdorotais paviršiais ciklonas. Pagrindinis disertacijos tikslas – pritaikius daugiakanalio ciklono konstrukcijos patobulinimus, atsižvelgiant į atliktų valymo proceso teorinių, eksperimentinių bei skaitinio modeliavimo rezultatus, sukurti dujų (oro) valymo įrenginį, gebantį pašalinti smulkiadisperses kietąsias daleles (1–10 μm) iš agresyviųjų dujų srauto. Darbe sprendžiami keli uždaviniai. Pirmasis skirtas teoriniams tyrimams, siekiant daugiakanaliame ciklone ištirti fizikinius agresyviųjų dujų srauto parametrus. Antrasis bei trečiasis – skirti eksperimentiniams tyrimams, apimantiems agresyviųjų dujų srauto aerodinaminius parametrus, kietųjų dalelių šalinimo efektyvumą, bei kietųjų dalelių prie ciklono vidinių paviršių adhezijos nustatymą. Ketvirtasis – skirtas skaitinio modeliavimo tyrimui atlikti, norint įvertinti agresyviųjų dujų srauto dvifazio srauto parametrams įtaką bei smulkiadispersių kietųjų dalelių šalinimo iš dujų efektyvumą. Penktasis – skirtas pramoninio bandomojo patobulinto daugiakanalio ciklono varianto, remiantis jo prototipu, kūrimui ir jo testavimui. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, pristatomas darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, nurodomas darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė ir ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema paskelbtos autoriaus publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje pateikta smulkiadispersių kietųjų dalelių sukeltos oro taršos apžvalga, daugiakanalių ciklonų taikymo dujoms valyti analizė ir agresyviųjų dujų srauto charakteristika. Antrajame skyriuje pateiktos patobulinto daugiakanalio ciklono agresyviųjų dujų srauto dinaminių parametrų bei smulkiadispersių kietųjų dalelių šalinimo efektyvumo teorinių, eksperimentinių ir modeliavimo tyrimų metodikos. Trečiajame skyriuje pateikti tyrimų rezultatai ir jų analizė, skirta patobulinto daugiakanalio ciklono agresyviųjų dujų srauto dinaminiams parametrams įvardyti bei smulkiadispersių kietųjų dalelių šalinimo efektyvumui įvertinti. Disertacijos tema paskelbta 17 straipsnių: septyni – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science sąrašą, šeši – recenzuojamuose mokslo žurnaluose, referuojamuose kitose duomenų bazėse ir keturi – konferencijų pranešimų leidiniuose. Gauti 1 Europos ir 2 Lietuvos Respublikos patentai. Disertacijos tema perskaityta 12 pranešimų konferencijose Lietuvoje ir kitose šalyse.
Description: Disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3808
ISBN: 978-609-476-193-5
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
C priedas.pdfPriedas402.3 kBAdobe PDFView/Open
B priedas.pdfPriedas476.61 kBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdfPriedas413.25 kBAdobe PDFView/Open
A_Chlebnikovo disertacija.pdfDisertacija4.57 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback