VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3813

Title: Nanometrinių ir submikroninių integrinių grandynų įtampa ir skaitmeniniu būdu valdomiems generatoriams kūrimas ir tyrimas
Other Titles: Design and investigation of nanometric and submicron integrated circuits for voltage and digital controlled oscillators
Authors: Mačaitis, Vytautas
Issue Date: 7-Oct-2019
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Mačaitis, V. 2019. Nanometrinių ir submikroninių integrinių grandynų įtampa ir skaitmeniniu būdu valdomiems generatoriams kūrimas ir tyrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 140 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjama LC-ĮVG ir LC-SVG, architektūros, modeliai bei jų kūrimas taikant nanometrines ir submikronines integrinių grandynų technologijas. Iškeliama ir įrodoma hipotezė, kad tinkamos architektūros parinkimas ir integrinių grandynų technologijų taikymas įgalina sukurti reikiamų parametrų ir kokybės 2–10 GHz įtampa ir skaitmeniniu būdu valdomus generatorius nanometriniuose ir submikroniniuose integriniuose grandynuose. Darbo tikslas – sukurti 2–10 GHz LC-ĮVG ir LC-SVG blokus nanometrinėse bei submikroninėse KMOP integrinių grandynų technologijose, leidžiančius pasiekti reikiamus parametrus skirtus daugiastandarčiams daugiajuosčiams belaidžio ryšio siųstuvams-imtuvams iki 10 GHz. Darbe išspręsti tokie uždaviniai: ištirtos LC-ĮVG ir LC-SVG architektūros skirtingose integrinių grandynų KMOP technologijose ir parinkta optimali architektūra integrinių grandynų sukūrimui, pasiūlytos naujos kokybės funkcijos skirtos LC-ĮVG ir LC-SVG palyginamajai analizei, sukurti ir ištirti LC-ĮVG ir LC-SVG integriniai grandynai. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir trys priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje analizuojamos dažnio generatorių architektūros, jų pritaikymas bei jų pagrindiniai parametrai. Pateikiami pagrindiniai dažnio generatorių parametrai. Apžvelgiamos kokybės funkcijos, nusakančios dažnio generatorių pagrindinius parametrus skirtus palyginamajai analizei. Antrajame skyriuje pateikiamos naujos FOMTT FOMT2 kokybės funkcijos, kuriomis remiantis vertinami valdomo dažnio generatorių pagrindiniai parametrai palyginamajai analizei. Taip pat pateikiami induktyvumo ritės kokybės gerinimo būdai. Trečiajame skyriuje, taikant kompiuterinių skaičiavimų ir eksperimentinius metodus yra kuriami ir tiriami įtampa ir skaitmeniniu būdu valdomų generatorių bei papildomų blokų integriniai grandynai. Disertacijos tema yra atspausdinti 7 moksliniai straipsniai: 2 – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazę, 3 – tarptautinių konferencijų medžiagoje, įtrauktoje į Clarivate Analy-tics Proceedings duomenų bazę, 2 – mokslo žurnaluose, referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse. Disertacijoje atliktų tyrimų rezultatai buvo paskelbti dvylikoje mokslinių konferencijų Lietuvoje ir užsienyje.
Description: Disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3813
ISBN: 978-609-476-202-4
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Macaitis_disertacija.pdf5.64 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback