VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3821

Title: Sąsūkos dirbtinių neuronų tinklų įgyvendinimas spartinančiuosiuose įrenginiuose vaizdams analizuoti realiuoju laiku
Other Titles: Implementation of convolutional neural networks in accelerating units for real-time image analysis
Authors: Šabanovič, Eldar
Issue Date: 5-Nov-2019
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Šabanovič, E. 2019. Sąsūkos dirbtinių neuronų tinklų įgyvendinimas spartinančiuosiuose įrenginiuose vaizdams analizuoti realiuoju laiku: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 130 p.
Abstract: Matomojo šviesos spektro vaizdų analizė įgalina intelektualiąsias sistemas gauti informaciją taip, kaip žmogus rega. Daugelyje sričių taikoma sąsūkos dirbtinių neuronų tinklais (SDNT) grįsta vaizdų analizė. Tačiau dėl didelės skaičiavimų apimties kyla sunkumų įgyvendinant įterptinėse sistemose lokaliai vykdomus SDNT grįstus algoritmus vaizdų analizei realiuoju laiku. Šiuo metu vaizdų analizei įterptinėse sistemose galima taikyti spartinančiuosius įrenginius, tačiau trūksta suderinamų SDNT elementų sąrašų ir SDNT pritaikymo spartinantiesiems įrenginiams įterptinėse sistemose metodikos. Darbo tyrimų objektas – sąsūkos dirbtinių neuronų tinklai vaizdams analizuoti realiuoju laiku. Disertacijoje tiriami šie, su tiriamuoju objektų susiję dalykai: įgyvendinimas spartinančiuosiuose įrenginiuose ir projektavimo metodika. Disertacijoje pateikiami vaizdams apdoroti skirtų SDNT įgyvendinimo tyrimai, kuriais remiantis sudarytas SDNT elementų sąrašas ir metodika, skirta SDNT pritaikymui įgyvendinti spartinančiuosiuose įrenginiuose pasirinktiems vaizdų analizės uždaviniams spręsti. Taip pat pateikiami dviejų taikymo sričių vaizdų analizės algoritmų, sukurtų taikant pasiūlytą elementų sąrašą ir metodiką, aprašymai. Viena iš sričių – žmogaus akies tinklainės vaizdų požymių aprašymas. Kita sritis – kelio dangos tipo ir būklės įvertinimas, analizuojant vaizdus iš automobilio priekyje sumontuotos vaizdo kameros. Pagrindiniai disertacijos rezultatai yra paskelbti septyniuose moksliniuose straipsniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose: vienas straipsnis mokslo žurnale, referuojamame Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje, turintis citavimo indeksą 1,524, vienas straipsnis mokslo žurnale, referuojamame Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje, vienas straipsnis mokslo žurnale, referuojamame Index Copernicus duomenų bazėje, trys straipsniai tarptautinių konferencijų medžiagose, referuojamose Clarivate Analytics Web of Science Proceedings duomenų bazėje, vienas straipsnis konferencijos medžiagoje, referuojamoje kitose duomenų bazėse. Disertacijoje atliktų tyrimų rezultatai buvo pristatyti devyniose mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. Disertaciją sudaro įžanga, trys skyriai, bendrosios išvados, literatūros šaltinių sąrašas ir trys priedai.
Description: Disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3821
ISBN: 978-609-476-204-8
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
sabanovic_2019_disertacija.pdf2.64 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback