VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3824

Title: Bitumo įtempių relaksacijos modulio taikymas asfalto dangų atsparumui temperatūriniams plyšiams vertinti
Other Titles: Bitumen stress relaxation modulus as an indicator of asphalt pavements resistance to low temperature cracking
Authors: Gražulytė, Judita
Issue Date: 15-Nov-2019
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Gražulytė, J. 2019. Bitumo įtempių relaksacijos modulio taikymas asfalto dangų atsparumui temperatūriniams plyšiams vertinti: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 148 p.
Abstract: Siekiant išvengti temperatūrinių plyšių susidarymo ir vystymosi asfalto dangose, būtina asfalto mišinio gamybai parinkti temperatūriniams plyšiams atsparų bitumą, o nesant galimybei susidariusius plyšius tinkamai taisyti ir prižiūrėti. Dėl netinkamai taisomų ir prižiūrimų temperatūrinių plyšių trumpėja dangos eksploatavimo laikotarpis ir didėja kelių priežiūros lėšų sąnaudos. Siekiant efektyviai panaudoti kelių priežiūrai skiriamas lėšas ir užtikrinti temperatūriniams plyšiams atsparų asfalto dangos funkcionavimą, būtina sukurti bitumo parinkimo algoritmą asfalto dangų atsparumui temperatūriniams plyšiams vertinti. Disertacijos tikslas – nustatyti bitumo įtempių relaksacijos modulio ir jo kitimo rodiklio ribines sąlygas temperatūrinių plyšių susidarymo ir vystymosi asfalto dangose atžvilgiu. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados ir rekomendacijos, literatūros šaltinių ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašas, santrauka anglų kalba ir devyni priedai. Įvade formuluojama problema, aprašomas darbo aktualumas, tyrimų objektas, pateikiamas darbo tikslas ir uždaviniai, tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas ir darbo rezultatų mokslinė reikšmė, pateikiami ginamieji teiginiai bei darbo struktūra. Pirmame skyriuje pateikiama temperatūrinių plyšių susidarymo ir vystymosi asfalto dangose samprata bei atlikta bitumo ir asfalto mišinių tyrimo metodų ir kriterijų, apibrėžiančių temperatūrinių plyšių susidarymą, analizė. Siekiant apriboti temperatūrinių plyšių susidarymą ir vystymąsi asfalto dangose sukurtas teorinis algoritmas vertinti asfalto dangų atsparumą temperatūriniams plyšiams ir atliktas eksperimentinis tyrimas jo validacijai, aprašytas antrame skyriuje. Skyriuje analizuotas temperatūrinių plyšių intensyvumas, žemiausios asfalto dangos temperatūros tiriamuosiuose kelių su asfalto danga ruožuos ir įvertintos bitumo savybės (tiesiškai tampriai klampaus būvio ribos, įtempių relaksacijos modulis ir jo kitimo rodiklis). Trečiame skyriuje nustatytos bitumo įtempių relaksacijos modulio ir jo kitimo rodiklio ribinės sąlygos temperatūrinių plyšių susidarymo ir vystymosi asfalto dangose atžvilgiu bei patikslintas teorinis algoritmas. Skyriuje pateiktas šio algoritmo taikymas bitumo parinkimui atsižvelgiant į žemiausią asfalto dangos temperatūrą ir apskaičiuotas algoritmo taikymo ekonominis efektas. Disertacijos tema yra atspausdinta 13 mokslinių straipsnių: 7 – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazę, 2 – tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics duomenų bazės „Conference Proceedings“ leidiniuose, 4 – kituose tarptautinių konferencijų leidiniuose.
Description: Disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3824
ISBN: 978-609-476-205-5
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
J. Gražulytės disertacija.pdfDisertacija3.68 MBAdobe PDFView/Open
F priedas.pdfPriedas370.73 kBAdobe PDFView/Open
E priedas.pdfPriedas370.71 kBAdobe PDFView/Open
D priedas.pdfPriedas298.41 kBAdobe PDFView/Open
C priedas.pdfPriedas894.98 kBAdobe PDFView/Open
B priedas.pdfPriedas388.55 kBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdfPriedas307.35 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback