VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3825

Title: Įmonės darnios plėtros veiksnių modeliavimas
Other Titles: Modelling the factors of a company’s sustainable development
Authors: Oželienė, Danguolė
Issue Date: 15-Nov-2019
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Oželienė, D. 2019. Įmonės darnios plėtros veiksnių modeliavimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 184 p.
Abstract: Disertacijoje sisteminiu požiūriu nagrinėjama įmonės darnios plėtros modeliavimo problematika, kuri yra itin aktuali įmonėms, nes šalies arba regiono darni plėtra neįmanoma be įmonių darnios plėtros. Darnios plėtros principų integravimas į veikiančių ar tik besikuriančių įmonių veiklą atveria didesnes galimybes įmonėms kurti naujus produktus, plėstis į naujas rinkas ir taip užsitikrinti ilgalaikę sėkmę. Tyrimų objektas – įmonės darnios plėtros veiksniai. Darbo tikslas yra sukurti įmonės darnios plėtros modelį, jungiantį darnios plėtros dimensijų turinį apibrėžiančius elementus ir veiksnius, kurių integravimas į įmonės veiklą padėtų įmonėms siekti darnios plėtros ir prisidėti prie globalių darnios plėtros tikslų įgyvendinimo. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados ir 8 priedai. Pirmame disertacijos skyriuje išnagrinėtos darnios plėtros sąvokos semantinės interpretacijos, koncepcijos probleminiai aspektai, teorijos pagrindžiančios įmonės darnią plėtrą. Šiame skyriuje išsamiai pagrįstas poreikis įmonėms rinktis darnios plėtros kryptį, aptarta darnios plėtros nauda įmonėms, diskutuota apie naujo modelio kūrimo prielaidas. Antrajame disertacijos skyriuje trumpai pagrįstas modeliavimo kaip metodo pasirinkimas. Analizuojamas ir detalizuojamas kiekvienos dimensijos turinys, išskirti esminiai komponentai ir veiksniai, turintys įtakos įmonės darniai plėtrai. Skyriuje pateikiami sukurti aplinkosauginės, socialinės, technologinės, veiklos valdymo, ekonominės dimensijų modeliai bei įmonės darnios plėtros modelis, jungiantis penkias dimensijas. Trečiajame disertacijos skyriuje pateikta įmonės darnios plėtros modelio empirinio tyrimo metodika, sudaryta iš pasirengimo, tyrimo vykdymo ir rezultatų apibendrinimo etapų. Kriterijų reikšmingumams nustatyti atliktas ekspertinis vertinimas. Empirinis tyrimas vykdytas Lietuvos įmonėse, taikant struktūrinio interviu metodą. Tyrimo duomenys matematiškai apdoroti, naudojant paprastajį adityvų svorių metodą (SAW), kurio taikymas sudaro sąlygas darnios plėtros dimensijų veiksnių sujungimui į vieną apibendrintą įvertį, pagal kurį nustatytas tiriamųjų įmonių darnios plėtros lygis. Empirinio tyrimo rezultatai pagrindžia įmonės darnios plėtros veiksnių modelio pritaikomumą verslo įmonėse.
Description: Disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3825
ISBN: 978-609-476-206-2
Appears in Collections:Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
E priedas.pdfPriedas287.56 kBAdobe PDFView/Open
D priedas.pdfPriedas144.81 kBAdobe PDFView/Open
C priedas.pdfPriedas198.27 kBAdobe PDFView/Open
B priedas.pdfPriedas216.04 kBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdfPriedas169 kBAdobe PDFView/Open
Ozelienes_Disertacija .pdfDisertacija2.5 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback