VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3827

Title: Modernizuojamų visuomeninių pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimas taikant darnius projektavimo metodus
Other Titles: Energy efficiency improvement in modernization of public buildings using sustainable design methods
Authors: Starynina, Jovita
Issue Date: 16-Jan-2020
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Starynina, J. 2020. Modernizuojamų visuomeninių pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimas taikant darnius projektavimo metodus: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 144 p.
Abstract: Europos Sąjunga (ES) užsibrėžė ilgalaikį tikslą iki 2050 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 80–95 % ES energijos strateginiame dokumente (Energy Roadmap 2050) reikalaujama daugiau dėmesio skirti pastatų energijos vartojimo efektyvumui skatinti, nes Europoje pastatų suvartojimo energija siekia net 40 % visos suvartojamos energijos. Tuo tarpu Direktyvoje 2010/31/ES (Directive 2010) numatyta, jog statomų naujų pastatų nuo 2020 m. gruodžio 31 d. suvartojama energija turi siekti nulines sąnaudas. Ne išimtis yra ir seni visuomeniniai pastatai, kuriuos reikia modernizuoti dėl jų nusidėvėjimo ir neefektyvaus energijos vartojimo. Darbo tikslas – sukurti senų visuomeninių pastatų modernizavimo sistemos optimizavimo modelį, siekiant padidinti pastatų vartojamos energijos efektyvumą. Disertaciją sudaro: įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, literatūros ir šaltinių sąrašas, autorės mokslinių publikacijų disertacijos tema sąrašas ir keturi priedai. Įvade aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, nurodomas mokslinis darbo naujumas, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pateikti autorės pranešimai konferencijose ir publikacijos, disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje analizuojamos mokslinės literatūros šaltiniuose nurodomos senų visuomeninių pastatų problemos ir galimi modernizacijos sprendimo būdai. Pateikta pastatų energijos naudojimo didinimo priemonių analizė, pastatų atnaujinimo būdai ir galimybės bei BIM technologijos eiga ir jos pritaikymą atliekant pastatų modernizaciją. Antrajame skyriuje pateikiamas modernizacijos modelis visuomeninių pastatų rekonstrukcijai atlikti. Pateikta baziniai pastatų analizės metodai taikant tokias naujas technologijas: fotogrammetrinio modelio sudarymas, klasifikatoriaus pritaikymas BIM aplinkoje, Optimizavimo modelio algoritmas. Trečiajame skyriuje patikrinta sukurta metodika bei visuomeninių pastatų modernizavimo technologijos daugiakriteris modelis pritaikant BIM. Optimizavimo modelio algoritmas pritaikytas Radviliškio manevrinio dispečerinio posto (Bokšto g. 13) pastatui modernizuoti atliekant projektavimo darbus. Įvertinti gauti rezultatai ir pateiktos išvados.
Description: Disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3827
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
A priedas.pdfPriedas4.04 MBAdobe PDFView/Open
J.Staryninos disertacija.pdfDisertacija3.23 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback