VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3831

Title: Mikrodumblių aliejumi veikiančio dyzelinio variklio charakteristikų tyrimas
Other Titles: Investigation on the characteristics of diesel engine running on microalgal oil
Authors: Felneris, Mantas
Issue Date: 21-May-2020
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Felneris, M. 2020. Mikrodumblių aliejumi veikiančio dyzelinio variklio charakteristikų tyrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 172 p.
Abstract: Mikrodumbliai išsiskiria iš visų žinomų biomasės rūšių savo galimybe atliepti ateities iššūkius, jei vertinsim jų prieinamumą, trumpą augimo periodą, greitą prieaugį, derliaus kiekį gaunamą iš ploto vieneto, konkurencijos nebuvimą su dirbama žeme. Šios savybės leidžia dumblių biomasę laikyti tinkamiausia žaliava gaminti biodegalus ir pridėtinę vertę kuriančius antrinius produktus naudojant biologinio perdirbimo technologijas. Šio darbo autorius iškėlė problemą, kad norint atsisakyti dalies iškastinių degalų naudojamų transporto sektoriuje, dalį suvartojamo dyzelino galima būtų sėkmingai pakeisti biodegalais, pagamintais iš mikrodumblių rūšies P.moriformis. Šis disertacinis darbas dedikuotas detaliam mikrodumblių aliejaus naudojamo transporte vertinimui, kuris apėmė mikrodumblių auginimo technologijos parinkimą, variklio degimo proceso skaitinį modeliavimą, pagamintų biodegalų fizikinių-cheminių charakteristikų nustatymą, išsamius dyzelinio variklio eksploatacinių ir aplinkosauginių charakteristikų tyrimus jam dirbant skirtingomis apkrovomis, paankstintais arba pavėlintais degalų įpurškimo kampais bei aktyviu /neaktyviu deginių recirkuliaciniu vožtuvu. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos litera-tūros sąrašas, autoriaus publikacijų sąrašas ir priedai. Įvadinėje dalyje suformuluota problematika, aptartas darbo aktualumas ir tyrimų tikslai. Metodika ir įvardinti uždaviniai pabrėžia ir atspindi darbo aktualumą ir jo mokslinį naujumą. Taip pat šioje dalyje supažindinama su disertacinio darbo struktūra ir autoriaus publikacijomis tyrimų tematika. Pirmasis skyrius skaitytojui leidžia pažvelgti į Lietuvos transporto sektorių ir jo kelių dešimtmečių kelią darnaus mobilumo link, vertinant oro taršos pokyčius. Mikrodumblių potencialo biodegalų gamybą, procesų inžinerijos svarbą ir įvairių sinergijų paiešką siekiant efektyvumo. Apžvelgti mokslininkų tyrimai slėginio suspaudimo varikliuose naudojant grynus augalinius aliejus bei jų mišiniu su mineraliniu dyzelinu. Antrajame skyriuje aprašyta tyrimų metodologija, naudota įranga, eksperimentų eiga, degalų terminės analizės rezultatai ir paklaidų skaičiavimas. Trečiame skyriuje pateikti eksperimentinių tyrimų rezultatai, kurie apima: mikrodumblių aliejaus degimo proceso dyzelinio variklio cilindruose skaitinį modeliavimą, naudojant AVL BOOST programinį paketą; Laboratorinio variklio energetinių ir ekologinių rodiklių pokyčius, priklausomai nuo apkrovos charakteristikos; Reguliavimo charakteristikos paankstinant ir/arba pavėlinant degalų įpurškimą ir jo įtaka dyzelinio variklio energetiniams ir ekologiniams rodikliams; Išorinę greičio charakteristiką varikliui veikiant mikrodumblių aliejaus ir dyzelino mišiniu.
Description: Disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3831
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
D priedas.pdfPriedas287.96 kBAdobe PDFView/Open
C priedas.pdfPriedas156.04 kBAdobe PDFView/Open
B priedas.pdfPriedas453.89 kBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdfPriedas343.07 kBAdobe PDFView/Open
Felnerio disertacija.pdfDisertacija4.24 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback