VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3837

Title: Grafeno oksido poveikis cementinių medžiagų hidratacijai, struktūrai ir savybėms
Other Titles: Effect of graphene oxide on the hydration, structure and properties of cementitious materials
Authors: Kudžma, Andrius
Issue Date: 23-Jul-2020
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Kudžma, A. 2020. Grafeno oksido poveikis cementinių medžiagų hidratacijai, struktūrai ir savybėms: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 116 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamas aktyvių mineralinių ir nano priedų poveikis hidraulinių rišiklių (portlandcemenčio ir kalcio aliuminatinio cemento) hidratacijai ir medžiagų su šiais rišikliais eksploatacinėms savybėms. Apžvelgiamos galimybės gerinti cementinių kompozitų savybes aktyviais mineraliniais ir nano priedais. Disertacijos tikslas – nustatyti grafeno oksido kiekio poveikį cementinių kompozitinių medžiagų, su portlandcemenčiu ir kalcio aliuminatiniu cementu, mikrostruktūrai ir savybėms. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, literatūros ir šaltinių, autoriaus mokslinių publikacijų disertacijos tema sąrašai, santrauka anglų kalba bei trys priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje analizuojami literatūros šaltiniai apie portlandcemenčio ir kalcio aliuminatinio cemento medžiagų hidratacijos ypatumus ir aktyvių mineralinių bei nano priedų poveikį hidratacijai. Apžvelgiamos galimybės modifikuoti cementinių kompozitų struktūrą aktyviais mineraliniais ir nano priedais ir jų savybių pagerinimo būdai. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje pateiktos naudotų medžiagų savybės, taikomi tyrimo metodai, kurie parinkti siekiant ištirti grafeno oksido kiekio įtaką portlandcemenčio tešloms, skiediniams ir ugniai atsparaus betono su vidutiniu kalcio aliuminatinio cemento kiekiu fizikinėms ir mechaninėms savybėms. Trečiajame skyriuje tiriama grafeno oksido kiekio įtaka portlandcemenčio tešlos, skiedinio bei kalcio aliuminatinio cemento (Al2O3 ≥ 70 %) ir ugniai atsparaus betono su vidutiniu kalcio aliuminatinio cemento kiekiu hidratacijai, rišiklio struktūros formavimuisi, bei jų eksploatacinėms savybėms. Disertacijos tema yra atspausdinti keturi moksliniai straipsniai: vienas – mokslo žurnale „Clarivate Analytics Web of Science“ duomenų bazės leidinyje, turinčiame citavimo rodiklį, vienas – „Clarivate Analytics Web of Science“ duomenų bazės Conference Proceedings leidinyje ir du – kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3837
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Andriaus Kudzmos disertacija .pdf3.13 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback