VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3840

Title: Membraninių skaičiavimų technologija daiktų interneto įrenginių savitvarkai
Other Titles: Membrane computing technology for self-organization of devices in the internet of things
Authors: Gedminas, Aurimas
Issue Date: 24-Jul-2020
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Gedminas, A. 2020. Membraninių skaičiavimų technologija daiktų interneto įrenginių savitvarkai: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 108 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamos membraninių skaičiavimų ir daiktų interneto technologijos bei su jomis susieti metaeuristikos algoritmai, optimizavimo skruzdžių kolonijomis algoritmai, daiktų interneto informacijos valdymo ir skirstymo algoritmai. Membraniniai skaičiavimai – tai kompiuterių mokslų sritis, kurioje skaičiavimo idėjos ir modeliai abstrahuojami iš gyvų ląstelių struktūros. Daiktų internetas – nepriklausomų įrenginių rinkinys, kuris vartotojams pateikiamas kaip viena darni sistema (struktūra) skirta išmaniaisiais įrankiais jungtis prie jutiklių ir daugybės prietaisų, siekiant juos valdyti arba gauti pagrindinę jų informaciją. Daiktų interneto savitvarkos duomenų valdymo ir skirstymo problemos sprendimas yra aktualus siekiant, kad sistemos veiktų nenutrūkstamai ir darniai. Šios disertacijos tyrimo objektas yra daiktų interneto savitvarka. Darbo tikslas – pasiūlyti originalų metaeuristika grįstą P sistemos sprendimą, sukuriant ir ištiriant membraninių skaičiavimų imitavimo ir testavimo sistemą daiktų interneto sąlygomis. Darbas skirtas prisidėti vystant darnias daiktų interneto sistemas. Atliekama analitinė membraninių skaičiavimų ir daiktų interneto literatūros apžvalga, pagrindžiant darbe iškeltos problemos aktualumą ir galimus jos sprendimo būdus tolimesniems tyrimams. Remiantis atlikta apžvalga bei pritaikant natūralioje gamtoje vykstančius procesus pasiūloma nauja daiktų interneto savitvarkos max-min skruzdžių P sistema, metodika. Pasiūlytas metodas ištiriamas MATLABTM programinėje įrangoje sukuriant virtualų tinklą imituojantį daiktų internetą. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai ir bendrosios išvados. Pirmame skyriuje pristatomos esminės teorinės žinios apie membraninius skaičiavimus ir daiktų internetą, analizuojamas saviorganizuojantis daiktų internetas, metaeuristikos algoritmai, formuluojami disertacijos uždaviniai, apibrėžiama daiktų interneto informacijos skirstymo ir valdymo problema. Antrame skyriuje pristatoma saviorganizuojančio daiktų interneto metodika grįsta gamtoje vykstančiais procesais, pateikiamos P sistemos evoliucijos taisyklės ir programos pseudokodas. Trečiame skyriuje yra suformuluojami kokybiniai vertinimo kriterijai, MATLABTM programinėje įrangoje atliekami eksperimentai ištiriant daiktų interneto informacijos skirstymo ir valdymo max-min P skruzdžių sistemą ir pateikiami eksperimentinio tyrimo rezultatai. Pagrindiniai disertacijos rezultatai paskelbti 5 mokslinėse publikacijose – 3 iš jų atspausdintos recenzuojamuose mokslo žurnaluose, 2 – konferencijų medžiagose. Rezultatai viešinti 6 mokslinėse konferencijose.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3840
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
A-Gedmino disertacija.pdf2.26 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback