VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3841

Title: Energetiškai efektyvaus fotovoltinio mikroinverterio kūrimas
Other Titles: Development of energy efficient photovoltaic microinverter
Authors: Bielskis, Edvardas
Issue Date: 27-Aug-2020
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Bielskis, E. 2020. Energetiškai efektyvaus fotovoltinio mikroinverterio kūrimas: daktaro disertacija. Vilnius:Technika, 138 p.
Abstract: Darbe siūlomi sprendimai ir atliekami tyrimai skirti fotovoltinio mikroinverterio naudingumo koeficiento didinimui bei jo tiekiamos srovės į elektros tinklą netiesinių iškraipymų mažinimui. Sukurtas ir eksperimentiškai ištirtas energetiškai efektyvus vienos pakopos fotovoltinis tinklo mikroinverteris. Sukurtas valdymo algoritmas ir jį įgyvendinantis valdiklis tiekiamos į elektros tinklą mikroinverterio srovės valdymui. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje atlikta fotovoltinių inverterių savybių mokslinių tyrimų analizė. Išanalizuoti fotovoltinių mikroinverterių veikimo principai, aptarti jų privalumai ir trūkumai, išanalizuotos mikroinverterio išėjimo srovės valdymo sistemos. Apžvelgti mikroinverteriuse naudojami nuolatinės įtampos keitikliai. Suformuluoti disertacijoje uždaviniai. Antrajame skyriuje pateikti sukurtų nuolatinės įtampos grįžtamojo (angl. Flyback) keitiklio su alternatyvia aktyviąja viršįtampio gesinimo grandine ir dviejų raktų grįžtamojo keitiklio eksperimentiniai naudingumo koeficiento tyrimų rezultatai. Jie palyginti su klasikinio nuolatinės įtampos grįžtamojo keitiklio tyrimų rezultatais. Pasiūlytas naujas vienos pakopos fotovoltinis mikroinverteris, sukurtas naudojant du dviejų raktų grįžtamuosius nuolatinės įtampos keitiklius. Atlikti mikroinverterio naudingumo koeficiento ir išėjimo įtampos bei srovės tyrimai. Trečiajame skyriuje pasiūlytas naujas proporcinis integralinis (PI) valdiklis su keičiamu laike proporciniu koeficientu, ištirta mikroinverterio srovės valdymo sistema su sukurtu valdikliu. Gauti mikroinverterio išėjimo srovės spektrai, įvertinti ir palyginti srovės netiesiniai iškraipymai. Ištirta mikroinverterio elementų parametrų įtaka naudingumo koeficientui. Tyrimai atlikti eksperimentiškai bei modeliuojant. Sukurto mikroinverterio naudingumo koeficiento padidinimui, patobulintas jame naudojamas grįžtamasis transformatorius. Pagrindiniai disertacijos rezultatai paskelbti 7 mokslinėse publikacijose – 5 iš jų atspausdinti recenzuojamuose mokslo žurnaluose, 2 konferencijų leidiniuose. Rezultatai viešinti 10 mokslinių konferencijų.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3841
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
E_Bielskio_disertacija.pdf14.08 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback