VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3843

Title: Centriškai tempiamųjų armuoto betono elementų įtempių ir deformacijų būvio analizė
Other Titles: Analysis of deformation behaviour of reinforced concrete elements under pure tension
Authors: Kupliauskas, Rimantas
Issue Date: 21-Sep-2020
Publisher: Vilnius Tech leidykla „Technika“
Citation: Kupliauskas, R. 2020. Centriškai tempiamųjų armuoto betono elementų įtempių ir deformacijų būvio analizė: daktaro disertacija. Vilnius: technika, 178 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamas tempiamųjų armuoto betono elementų, veikiamų trumpalaike apkrova įtempių ir deformacijų būvis, atsižvelgiant į ilgalaikius procesus – traukumą bei valkšnumą, pasireiškusius betone iki mechaninės apkrovos. Nagrinėjamų deformacijų diapazonas nesiekia armatūros takumo ribos. Analizuojama nevienalytės betono struktūros įtaka tempiamųjų elementų deformacijoms ir pleišėjimui, atskleidžiant deterministinio požiūrio trūkumus. Apžvelgiami tempiamųjų elementų eksperimentinių tyrimų metodai, pabrėžiant jų ypatumus ir trūkumus. Aptariami armuoto betono deformacijų būvio modeliai, pagrindinį dėmesį skiriant šiuolaikiniams skaitinio modeliavimo metodams. Disertacijos autoriaus ir kitų mokslininkų tyrimais įrodyta, kad tempiamojo sustandėjimo modelis yra svarbus veiksnys, užtikrinantis armuoto betono deformacijų bei pleišėjimo skaitinės analizės rezultatų adekvatumą. Didelė eksperimentinių rezultatų sklaida, dažniausiai siejama su stochastinio pobūdžio struktūriniais defektais bei ilgalaikiais procesais vykstančiais betone, komplikuoja modeliavimą. Dėl minėtų ilgalaikių procesų vykstančių betone, eksperimentiniai trumpalaikių bandymų rezultatai gali būti nepatikimi ir klaidinantys. Pateikti skaitinio (baigtinių elementų metodo) modeliavimo rezultatai rodo, kad tempiamuosiuose elementuose deformacijos betone kinta ne tik išilgine elemento kryptimi, bet ir pačiame apsauginiame betono sluoksnyje. Rezultatai patvirtina, kad efektyviojo tempiamojo betono koncepcijos, taikomos projektavimo taisyklėse, adekvatumas nėra pakankamas ir priklauso nuo apkrovimo sąlygų, deformacijų būvio bei elemento geometrijos. Darbe pasiūlytas stochastinio modeliavimo būdas, kuris galėtų būti taikomas tikimybiniame projektavime. Betono struktūros heterogeniškumas siejamas su tempiamojo sustandėjimo modeliu. Siūloma metodika paremta Monte Karlo stochastinio imitavimo samprata – struktūriniai atsakai generuojami vertinant a priori tempiamojo sustandėjimo tikimybinį pasiskirstymą. Prognozių (a posteriori) tikimybinis pasiskirstymas nustatomas pagal sugeneruotų rezultatų rinkinį. Stochastinių principų taikymas modeliuojant tempiamąjį sustandėjimą leidžia prognozuoti ne tik vidutines armuoto betono elemento deformacijas, bet ir vertinti šių prognozių pokyčius. Skirtingai nuo projektavimo ir mokslinių tyrimų praktikos, buvo atsižvelgta į betono traukumą esant trumpalaikiam apkrovimui. Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir penki priedai. Darbo tema paskelbti 9 straipsniai: 5 straipsniai žurnaluose, įtrauktuose į Mokslinės informacijos instituto (Clarivate Analytics) pagrindinį sąrašą, 2 – konferencijų straipsnių rinkiniuose, įrašytuose į Clarivate Analytics duomenų bazę, 2 – kitų konferencijų straipsnių rinkiniuose; skaityti 4 pranešimai Lietuvos ir kitų šalių konferencijose.
Description: Daktaro dsertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3843
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
R Kupliausko_disertacija.pdf10.33 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback