VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3845

Title: Pulsuojančio srauto ežektoriaus tyrimas
Other Titles: Investigation of pulsating flow’s ejector
Authors: Styra, Andrius
Issue Date: 8-Oct-2020
Publisher: Vilnius Tech leidykla „Technika“
Citation: Styra, A. 2020. Pulsuojančio srauto ežektoriaus tyrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 122 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamas naujai sukurtas pulsuojančio srauto ežektorius, kuris gali būti naudojamas geležies junginiams iš vandens šalinti. Pagrindinis tyrimo objektas – naujai sukurtas optimalios mechaninės konstrukcijos pulsuojančio srauto ežektorius. Disertacijos tikslas – pritaikius pulsuojančio srauto ežektoriaus mechaninės konstrukcijos naujumą ir atsižvelgiant į atliktų pulsuojančio srauto kompleksinių teorinių ir eksperimentinių tyrimų rezultatus, sukurti pulsuojančio srauto ežektorių, gebantį pagerinti bereagenčio geležies šalinimo iš vandens technologiją. Siekiant įgyvendinti tyrimų tikslą, buvo sprendžiami šie uždaviniai: atlikta mokslinės literatūros, kurioje nagrinėjamos ežektorių konstrukcijų charakteristikos ir juose vykstantys ežektuojamo srauto hidrodinaminiai procesai, analizė. Analitiškai ištirtos pulsuojančio srauto hidrodinaminių parametrų charakteristikos. Sukurtas pulsuojančio srauto ežektoriaus prototipas, pagrįstas akustinio lauko generavimu, ežektuojamam srautui susimaišant su darbiniu skysčiu, kai kinta jų tekėjimo debitas. Eksperimentiškai ištirta sukurto pulsuojančio srauto ežektoriaus hidrodinaminių parametrų įtaka deguonies tirpumui vandenyje ir geležies koaguliavimui. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir keturi priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, pristatomas darbo aktualumas, aprašoma tyrimų metodika, nurodomas darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė ir ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema paskelbtos autoriaus publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje analizuojami pulsuojantį srautą generuojantys įrenginiai ir jų konstrukcijų analizė, procesai, vykstantys pulsuojančio srauto ežektoriuje. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje pristatomi ežektoriaus generuojamo pulsuojančio srauto teoriniai ir analitiniai tyrimai. Trečiajame skyriuje aprašomi pulsuojančio srauto ežektoriaus eksperimentiniai tyrimai, pateikta tyrimo metodika. Išsamiai išanalizuota generuojamų garso slėgio charakteristikų priklausomybė nuo akustinio lauko generatorių konstrukcijų. Įvertintas pulsuojančio srauto ežektoriuje vykstančių reakcijų efektyvumas. Disertacijos tema paskelbtos devynios publikacijos: septynios – recenzuojamuose mokslo žurnaluose, dvi – kituose leidiniuose. Išradimui „Pulsuojančio srauto ežektorius“ gautas Lietuvos patentas.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3845
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
B priedas.pdfPriedas424.38 kBAdobe PDFView/Open
Disertacija_A.Styra.pdfDisertacija7.01 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback