VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3850

Title: Trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus su modifikuota maišykle tyrimai ir kūrimas
Other Titles: Research and development of a three-stage biogas production reactor with a modified mixer
Authors: Kolodynskij, Vitalij
Issue Date: 16-Oct-2020
Publisher: VILNIUS TECH leidykla „Technika“
Citation: Kolodynskij, V. 2020. Trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus su modifikuota maišykle tyrimai ir kūrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 190 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamas biodujų gamybos ir valymo nuo CO2 ir H2S procesas, naudojant biodujų gamybos reaktorius. Pagrindinis disertacijos tikslas – ištyrus vienos ir dviejų pakopų biodujų gamybos reaktorius ir pritaikius mechaninės maišyklės konstrukcijos modifikacijas, atsižvelgiant į teorinius, skaitinio modeliavimo bei eksperimentinius tyrimus, sukurti trijų pakopų biodujų gamybos reaktorių. Darbe sprendžiami keli uždaviniai. Pirmasis skirtas temperatūros nusistovėjimo anaerobinėje kameroje teoriniams tyrimams, siekiant ištirti šilumos mainų procesą. Antrasis – skirtas eksperimentiniams tyrimams, apimantiems bioįkrovos bioanglies priedų įtakos biodujų kokybei bei išeigai nustatymui. Trečiasis – skirtas trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus tarpinės kameros bei modifikuotos mechaninės maišyklės eksperimentiniams tyrimams, siekiant nustatyti jų įtaką biodujų kokybei bei išeigai. Ketvirtasis uždavinys skirtas biodujų valymo sistemos eksperimentiniams tyrimams, siekiant įvertinti biodujų valymo nuo H2S ir CO2 efektyvumą. Penktasis – skirtas skaitinio modeliavimo tyrimui atlikti, norint įvertinti temperatūros pasiskirstymą biodujų gamybos reaktoriaus anaerobinėje kameroje. Šeštasis – skirtas trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus kūrimui ir testavimui. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariamas problemos formulavimas, pristatomas darbo aktualumas, tyrimų objektas, darbo tikslas bei uždaviniai, tyrimų metodika, mokslinis darbo naujumas, praktinė darbo rezultatų reikšmė ir ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pateiktos disertacijos tema paskelbtos autoriaus publikacijos bei disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje pateikta biologiškai skylančių atliekų susidarymo apžvalga, biodujų energinis potencialas, mikrobiologiniai anaerobinio skaidymo procesai, šilumos mainų dėsniai, biodujų valymo būdai ir reaktorių konstrukcijos. Antrajame skyriuje pateiktos biodujų gamybos proceso teorinių, eksperimentinių ir modeliavimo tyrimų metodikos. Trečiajame skyriuje pateikti tyrimų rezultatai ir jų analizė, skirti biodujų gamybos ir valymo nuo CO2 ir H2S efektyvumui įvertinti. Suformuluotos trečiojo skyriaus išvados, bendrosios darbo išvados ir pateikta rekomendacija. Disertacijos tema yra publikuoti 8 moksliniai straipsniai: penki – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science sąrašą, vienas – recenzuojamame mokslo žurnale, referuojamame kitose duomenų bazėse, du – konferencijų pranešimų leidiniuose. Gauti du Lietuvos Respublikos patentai ir paduota paraiška Europos patentui gauti. Disertacijoje aprašytų atliktų tyrimų rezultatai buvo paskelbti dešimtyje mokslinių renginių Lietuvoje ir kitose šalyse.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3850
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
B priedas.pdfPriedas285.62 kBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdfPriedas302.43 kBAdobe PDFView/Open
V. KOLODYNSKIJ DISERTACIJA.pdfDisertacija4.52 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback