VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3877

Title: Kelio konstrukcijos sutvirtinimo geotinklu vertinimas
Other Titles: Assessment of road structure strengthening with geogrid
Authors: Šiukščius, Aurimas
Issue Date: 23-Oct-2020
Publisher: VILNIUS TECH leidykla „Technika“
Citation: Šiukščius, A. 2020. Kelio konstrukcijos sutvirtinimo geotinklu vertinimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 160 p.
Abstract: Tvariam ir ilgalaikiam automobilių kelių dangos konstrukcijų funkcionalumui užtikrinti, kai žemės sankasoje yra organinių gruntų sluoksnių, būtina naudoti papildomas medžiagas žemės sankasos sutvirtinimui. Grunto sutvirtinimui geosintetinės medžiagos pasauliniu mastu yra naudojamos jau daugiau nei 40 metų, o Lietuvoje 20 metų. Žemės sankasos sutvirtinimo virš silpnų gruntų problemoms spręsti, geotinklų pritaikymas Lietuvoje naudojamas pastaruosius 10 metų. Disertacijoje yra nagrinėjama virš silpnų gruntų esančios geotinklais sutvirtintos kelio dangų konstrukcijos ir (arba) žemės sankasos įtaka kelio konstrukcijos degradacijai. Disertacijos tikslas – sudaryti geotinklų naudojimo poreikio nustatymo ir parinkimo schemą eksperimentiniais tyrimais nustačius dangų konstrukcijos ir (arba) žemės sankasos sutvirtinimo geotinklais poveikį automobilių kelio konstrukcijos degradacijai. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados ir rekomendacijos, naudotos literatūros šaltinių ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai, santrauka anglų kalba ir 6 priedai. Įvadiniame skyriuje suformuluojama problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai bei disertacijos struktūra. Pirmame skyriuje pateikiama mokslinės literatūros analizė apie grunto sutvirtinimo geotinklais principus, geotinklų savybių analizė, geotinklų savybių ir jų kitimo įtaka kelio konstrukcijos pastovumui, silpnos žemės sankasos sustiprinimo metodų analizė, geotinklų parinkimo bendrieji principai, geotinklų panaudojimą žemės darbams keliuose reglamentuojančių dokumentų analizė Lietuvoje bei kitose šalyse. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje pateikti automobilių kelių dangos konstrukcijų eksperimentiniai tyrimai. Aprašomas eksperimentinio tyrimo planas ir metodika, nustatomi tiriamieji ruožai ir dangos konstrukcijų tipai, pateikiama žemės sankasos geologinės sandaros analizė bei tiriamųjų kelių ruožų dangos apkrovų, nelygumo ir konstrukcijos sluoksnių tamprumo modulių rezultatai. Trečiajame skyriuje pateikta eksperimentinio tyrimo rezultatų statistinė analizė. Atliktas optimalaus geotinklu sutvirtintos žemės sankasos varianto parinkimas taikant daugiakriterinį SAW metodą, geotinklo naudojimo tikslingumo ir svarbiausių savybių vertinimas. Sudaroma geotinklų naudojimo poreikio nustatymo ir parinkimo schema. Disertacijos tema paskelbti 6 straipsniai: trys – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazę, trys – tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuotose Clarivate Analytics duomenų bazėje Proceedings. Disertacijos tema perskaityti 3 pranešimai tarptautinėse konferencijose.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3877
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
C priedas.pdfPriedas66.02 kBAdobe PDFView/Open
B priedas.pdfPriedas2.07 MBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdfPriedas28.43 kBAdobe PDFView/Open
A_Siuksciaus disertacija.pdfDisertacija6.13 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback