VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3998

Title: Statybos modeliavimas ekonominio nuosmukio aplinkoje
Other Titles: Construction modelling in environment of economic recession
Authors: Kelpšienė, Loreta
Issue Date: 17-Nov-2020
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Kelpšienė, L. 2011. Statybos modeliavimas ekonominio nuosmukio aplinkoje: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 148 p.
Abstract: Pirmajame disertacijos skyriuje analizuojama statybos kaip ūkio šakos ir statybos kaip verslo srities sampratos. Apibendrinami atlikti patirties statybos versle bendro ekonominio nuosmukio aplinkoje moksliniai tyrinėjimai, nagrinėjami reagavimo į sudėtingą ekonominę aplinką būdai. Antrajame skyriuje nagrinėjama statybos projekto įgyvendinimo ekonominio nuosmukio aplinkoje modelio koncepcija. Aptariamas valstybės politikos vaidmuo statybos ekonomikai Lietuvoje ir užsienyje. Pateikiamas ir detaliai analizuojamas statybos, esant bendriems ekonomikos sunkumams, koncepcinis modelis, nagrinėjami modelį sudarantys elementai, nagrinėjami statybos projektą įtakojantys veiksniai, mikro-, mezo- ir makroaplinka, jos įtaka, rinkos charakteristikos, praktinės modelio realizavimo galimybės. Trečiajame skyriuje atliekamas statybos projekto ekonominio nuosmukio aplinkoje variantinis projektavimas ir daugiakriterinė analizė. Sprendžiami praktiniai uždaviniai naudojant pasiūlytą modelį. Ketvirtajame skyriuje pateikiama rekomendacinė statybos ekonominio nuosmukio aplinkoje sistema. Šiame skyriuje detaliai aprašytos sistemos sudedamosios dalys: vartotojo sąsaja, duomenų bazės modulį sudarančios duomenų bazės ir modelių bazę sudarantys modeliai. Aiškinamas sistemos veikimo principas, pateikiami išspręsti praktiniai uždaviniai. Pagrindiniai disertacinio darbo teiginiai buvo paskelbti 5 mokslinėse publikacijose ir aptarti tarptautiniame koliokviume (The 12th German-Lithuanian-Polish Colloquium „Sustainable Development in Civil Engineering and Multi-Attribute Decision Making“ May 20–24, 2009 Vilnius, Lithuania) bei tarptautinėje konferencijoje (International Young Scientists Conference, 29–30 April 2010, Siauliai, Lithuania).
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3998
ISBN: 978-9955-28-867-1
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1884_Kelpsiene_Disertacija.pdf2.26 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback