VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4108

Title: 137Cs IR 90Sr pernašos iš dirvožemio į spygliuočius medžius tyrimas ir įvertinimas
Other Titles: Investigation and evaluation of 137Cs and 90Sr migration from soil to conifer trees
Authors: Pliopaitė Bataitienė, Ingrida
Issue Date: 7-Dec-2020
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Pliopaitė Bataitienė, I. 2011. 137Cs IR 90Sr pernašos iš dirvožemio į spygliuočius medžius tyrimas ir įvertinimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 158 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjama dirbtinės kilmės radionuklidų (137Cs ir 90Sr) pernaša iš dirvožemio į medį. Pagrindinis šio darbo uždavinys – nustatyti 137Cs ir 90Sr savituosius aktyvumus tyrimui parinktuose medžiuose bei įvertinti šių radionuklidų pasiskirstymo juose ypatumus, pasiūlyti metodiką radionuklido pernašos iš dirvožemio į medį vertinimui pagal radionuklido cheminį analogą dirvožemyje po medžio laja, atlikti radionuklido pernašos iš dirvožemio į medį prognozę, parinkus tinkamiausius modelius. Šiame darbe sprendžiami tokie pagrindiniai uždaviniai: atlikti medžių sandų radiometrinius, radiocheminius ir pušų biologinio pažeistumo tyrimus; įvertinti tiriamųjų radionuklidų ir jų stabiliųjų cheminių analogų savituosius aktyvumus bandiniuose; įvertinti 137Cs ir 90Sr pernašos iš dirvožemio į medžius ir pasiskirstymo juose ypatumus, atsižvelgiant į dirvožemio radioaktyviąją užtaršą ir augalo vystymosi ypatumus; modeliuoti 137Cs ir 90Sr migracijos sistemoje „dirvožemis–medis“ sklaidą, įvertinti radionuklidų sukauptą augale kiekį, modeliuoti augalo patiriamą vidinę apšvitą. Disertaciją sudaro įvadas, penki skyriai, bendrosios išvados, rekomendacijos, naudotos literatūros ir autorės publikacijų sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Pristatomos disertacijos tema autorės paskelbtos publikacijos, pranešimai, disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas mokslinės literatūros apžvalgai, kurioje analizuojama dirbtinės kilmės radionuklidų (137Cs ir 90Sr) pernaša sistemoje „dirvožemis–medis“ ir ją lemiantys veiksniai. Antrajame skyriuje pateiktos dirbtinės kilmės radionuklidų (137Cs ir 90Sr) ir jų cheminių analogų (40K ir Ca) tyrimo, modeliavimo metodikos. Trečiajame skyriuje pateikti 137Cs ir 90Sr ir jų cheminių analogų (40K ir Ca) tyrimo rezultatai, atlikta rezultatų analizė. Ketvirtajame skyriuje pateikiami radionuklidų sklaidos sistemoje „dirvožemis–medis“ modeliavimo rezultatai, įvertinant galimą vidinę medžio apšvitą. Penktajame skyriuje pateikiama sukurta metodika, skirta įvertinti 137Cs pernašą iš dirvožemio į medį, pagal cheminio analogo savitąjį aktyvumą dirvožemyje. Pagal ją pateikta patentinė paraiška. Disertacijos tema yra atspausdinta 15 mokslinių straipsnių, perskaityta 10 pranešimų konferencijose Lietuvoje ir kitose šalyse.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4108
ISBN: 978-9955-28-849-7
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1870_Pliopaite-Bataitiene_Disertacija.pdf12.05 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback