VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4114

Title: Skirtingos žemėnaudos dirvožemių bendrosios anglies kiekio ir anglies dioksido emisijos tyrimai bei vertinimas
Other Titles: Research and assessment of the total carbon content and carbon dioxide emissions from soils of different land-use purpose
Authors: Pranskevičius, Mantas
Issue Date: 8-Dec-2020
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Pranskevičius, M. 2011. Skirtingos žemėnaudos dirvožemių bendrosios anglies kiekio ir anglies dioksido emisijos tyrimai bei vertinimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 158 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamas bendrosios anglies kiekio dirvožemyje ir iš dirvožemio išskiriamo anglies dioksido dydžio sąryšis. Pagrindiniai trimo objektai yra bendrosios anglies kiekis ir anglies dioksido emisijos Neries regioninio parko, Paluknio, Užpalių ir Pailiepio vietovėse. Darbe sprendžiami uždaviniai: bendrosios anglies kiekio ir anglies dioksido emisijos įvertinimas skirtingos žemėnaudos dirvožemiuose; anglies dioksido išsiskyrimo iš dirvožemio dėsningumai ir sąsaja su bendrosios anglies kiekiu. Trečias uždavinys – modeliavimu įvertinti bendrosios anglies pokyčius ir anglies dioksido emisijos prognozinius kiekius bei priklausomybė nuo klimato rodiklių. Disertaciją sudaro įvadas, šeši skyriai, rezultatų apibendrinimas, literatūros sąrašas ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašas. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriama problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus skelbtos publikacijos ir konferencijų pranešimai bei disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas literatūros analizei. Analizuojama informacija apie dirvodaros energetiką, medžiagų balansą, organinės medžiagos susidarymo ir skaidymosi keliai. Įvertinama, kas nulemia dirvožemio dujų sorbcines savybes ir anglies dioksido emisijos kiekį. Aptariami modeliai, kurie taikomi bendrosios anglies kiekiui prognozuoti ir anglies dioksido emisijos pokyčiams įvertinti. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados. Antrajame skyriuje pateikti bendrosios anglies tyrimai, atlikti Neries regioniniame parke, Paluknio, Užpalių ir Pailiepio vietovėse, taip pat atliktų tyrimų metodika ir suformuluotos išvados. Trečiajame analizuojami bendrosios anglies kiekio pH, sunkiųjų metalų ir dirvožemio tyrimai. Ketvirtajame skyriuje pateikti anglies dioksido išskyrimo iš dirvožemio tyrimai atlikti Neries regioniniame parke. Penktajame pateikiami bendrosios anglies kiekio ir anglies dioksido emisijos prognoziniai modeliavimo rezultatai, atlikti DNDC modeliu. Šeštame skyriuje pateikiamas išradimo patobulinimas, skirtas dirvožemio ėminiams. Disertacijos tema yra paskelbti 5 moksliniai straipsniai: du – mokslo žurnale „ISI Web of Science“ duomenų bazėje; vienas – mokslo žurnale, įtrauktame į Thomson ISI sąrašą; vienas – mokslo žurnale, referuojam-ame tarptautinėse duomenų bazėse; vienas – tarptautinės ir respublikinės konferencijos medžiagoje.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4114
ISBN: 978-9955-28-859-6
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1878_Pranskevicius_Disertacija.pdf7.41 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback