VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4139

Title: Statybų plėtros planavimas įvertinant trečiųjų asmenų interesus
Other Titles: Planning development of construction by taking into account interests of the third parties
Authors: Šostak, Olga Regina
Issue Date: 11-Dec-2020
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Šostak, O. R. 2011. Statybų plėtros planavimas įvertinant trečiųjų asmenų interesus: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 166 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamos statybų plėtros planavimo, įvertinant trečiųjų asmenų interesus, problemos. Pagrindiniai tyrimo objektai yra teisinė investicinio statybos proceso reglamentavimo bazė; teritorijų planavimo teisiniai pažeidimai, planuojant statybos investicijas; pažeistų trečiųjų asmenų teisių gynimo proceso, įgyvendinant investicinius statybos projektus, modeliavimas; statybos planavimo sprendimų matematinis modeliavimas. Šie objektai yra svarbūs įgyvendinant statybos projektą, nes teisminio ginčo atsiradimas yra nepageidaujamas rizikos veiksnys, galintis sužlugdyti visą projektą. Disertacijos tikslas – statybos planavimo sprendimų modeliavimas, įvertinant trečiųjų asmenų interesus, siekiant sumažinti teisminio ginčo atsiradimo riziką, įgyvendinant statybos investicinį projektą. Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros sąrašas, autorės publikacijų disertacijos tema sąrašas ir 3 priedai. Įvade aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, ginamieji teiginiai. Kiekviename skyriuje apžvelgiama ir analizuojama mokslinė bei metodinė literatūra, atitinkanti kiekvieno skyriaus tematiką. Pirmajame disertacijos skyriuje sprendžiamos sveikos ir harmoningos gyvenamosios bei darbo aplinkos išsaugojimo miestų plėtros metu problemos. Antrajame disertacijos skyriuje nustatyti trečiųjų asmenų teisių pažeidimai, plėtojant statybas. Sudarytas trečiųjų asmenų teisių pažeidimų klasifikatorius. Suformuluota trečiųjų asmenų teisių pažeidimų samprata. Trečiajame disertacijos skyriuje atliktas ginčo proceso dėl galbūt pažeistų trečiųjų asmenų teisių modeliavimas, taikant sprendimų medžio diagramą. Ketvirtajame disertacijos skyriuje atliktas statybos planavimo sprendimų modeliavimas, įvertinant trečiųjų asmenų interesus, t. y. parengtas matematinis modelis asmens, investuojančio į statybas ir susiduriančio su visuomenės pasipriešinimu, siekiančio maksimalaus pelno galimoms elgesio strategijoms įvertinti. Sukurtas optimalių strategijų radimo uždavinys, naudojant daugiažingsnį optimizavimą, t. y. stochastinį dinaminį programavimą. Disertacijos pabaigoje pateikiamos išvados ir literatūros šaltinių sąrašas. Disertacijos tema paskelbti šeši moksliniai straipsniai: trys – mokslo žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse (ISI Web of Science leidiniuose); du – mokslo žurnaluose, referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse, ir vienas – kituose leidiniuose. Disertacijos tema perskaityti trys pranešimai mokslinėse konferencijose Lietuvoje.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4139
ISBN: 978-9955-28-862-6
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1882_Sostak_Disertacija.pdf6.02 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback