VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4189

Title: Sunkiųjų metalų imobilizavimo dirvožemyje naudojant nulinio valentingumo geležies nanodaleles tyrimai ir stabilumo vertinimas
Other Titles: Immobilization of heavy metals in soil using nano zerovalent iron particles and evaluation of their stability
Authors: Danila, Vaidotas
Issue Date: 25-Jan-2021
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Danila, V. 2021. Sunkiųjų metalų imobilizavimo dirvožemyje naudojant nulinio valentingumo geležies nanodaleles tyrimai ir stabilumo vertinimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 148 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamas nulinio valentingumo geležies (Fe (0)) nanodalelių pritaikymo imobilizuojant sunkiuosius metalus dirvožemyje procesas. Tyrimų objektas – arseno, kadmio, chromo, vario, švino, nikelio ir cinko imobilizavimas dirvožemiuose naudojant Fe (0) nanodaleles. Disertacijos tikslas – naudojant skirtingus ekstrakcijos metodus, įvertinti Fe (0) nanodalelių panaudojimo galimybes imobilizuojant arseną, kadmį, chromą, varį, nikelį, šviną ir cinką dirvožemiuose. Darbo tikslui įgyvendinti buvo išsikelti 5 uždaviniai. Pirmuoju uždaviniu buvo siekiama teoriškai ištirti sunkiųjų metalų imobilizavimo dirvožemyje priklausomybes nuo tirpalų pH. Antruoju ir trečiuoju uždaviniais buvo siekiama eksperimentiškai ištirti ir įvertinti sunkiųjų metalų imobilizavimą dirvožemiuose naudojant Fe (0) nanodaleles ir nustatyti, kokią įtaką sunkiųjų metalų stabilumui dirvožemyje turi Fe (0) nanodalelių sendinimas. Ketvirtuoju uždaviniu buvo siekiama pagerinti sunkiųjų metalų imobilizavimą į dirvožemį pakopiškai pridedant kalcio karbonato ir Fe (0) nanodalelių. Penktasis uždavinys buvo skirtas sunkiųjų metalų imobilizavimo dirvožemiuose modeliavimo tyrimams atlikti. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, rekomendacijos, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje apžvelgiama tiriamoji problema, pristatomas darbo aktualumas bei tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, nurodomas mokslinis darbo naujumas, įvardijama praktinė darbo rezultatų reikšmė ir pateikiami ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema paskelbtos autoriaus publikacijos ir disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje yra nagrinėjamos Fe (0) nanodalelės, jų savybės, reakcijos su sunkiaisiais metalais, apžvelgiami kitų autorių atlikti darbai. Antrajame skyriuje aprašomos dirvožemių savybių nustatymo metodikos ir sunkiųjų metalų imobilizavimo dirvožemiuose teorinių ir eksperimentinių tyrimų metodikos. Trečiajame skyriuje pateikiami teorinių ir eksperimentinių tyrimų rezultatai ir jų analizė: įvertinama Fe (0) nanodalelių įtaka sunkiųjų metalų mobilumui skirtinguose dirvožemiuose bei įvertinamas ilgalaikis sunkiųjų metalų stabilumas. Disertacijos tema yra publikuoti 6 moksliniai straipsniai: 3 – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science sąrašą, 2 – Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose, 1 – recenzuojamame mokslo žurnale, referuojamame kitose duomenų bazėse. Gautas Lietuvos Respublikos patentas. Disertacijos tema konferencijose Lietuvoje ir užsienyje perskaityti 6 pranešimai.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4189
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
A priedas.pdfPriedas302 kBAdobe PDFView/Open
V_Danilos disertacija.pdfDisertacija3.14 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback