VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Humanitarinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4246

Title: Meninių formų ir gelžbetonio technologijų sąveika Lietuvos architektūroje
Other Titles: The interaction of artistic forms and rein-forced concrete technologies in Lithuanian architecture
Authors: Černauskienė, Aušra
Issue Date: 25-Feb-2021
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Černauskienė, A. 2021. Meninių formų ir gelžbetonio technologijų sąveika Lietuvos architektūroje: daktaro disertacija. Vilnius: technika, 206 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjama meninių formų ir gelžbetonio technologijų sąveika Lietuvos architektūroje, koncentruojantis į XX a. antros pusės kūrinius. Tyrimo objektas yra tokios meninės formos, kurių pagrindines idėjas išreiškia struktūrinės ir / ar dekoratyvios inovacijos, susijusios su betonu. Disertacijos tikslas yra nustatyti meninių formų ir gelžbetonio technologijų sąveikos ištakas, išraiškas ir aktualią betono architektūros kultūrinę vertę, pasitelkus dviejų lygių teorinį modelį. Norint pasiekti užsibrėžtą tikslą, darbe sprendžiami šie uždaviniai: suformuluojamas aktualus meninės formos ir gelžbetonio technologijų sąveikos apibrėžimas; nustatomos estetinės-technologinės inovacijos, lėmusios betono architektūros ištakas ir raidą; sąveikos specifikai tirti sudaromas teorinis modelis, kuris padeda identifikuoti estetinius-technologinius formos sudarymo principus ir ištirti specifinius ir kultūrinę vertę nurodančius sąveikos bruožus XX a. antros pusės Lietuvos architektūros objektuose; apibendrinamas sąveikos specifiškumas ir vertingųjų objektų / elementų saugojimo galimybės bei apžvelgiamos naujausios sąveikos reiškinio formos. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir šaltinių bei autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai ir keturi priedai. Pirmasis skyrius yra teorinis, skirtas atskleisti meninių formų ir technologijos ryšį, identifikuoti betono architektūros ištakas ir estetines-technologines inovacijas, skatinusias tokios architektūros raidą. Taip pat nagrinėjami aktualūs tyrimai ir metodikos susijusios su betono architektūra, kurie padeda suformuluoti teorinį sąveikos specifiškumą nustatantį aspektų ir jų indikatorių tinklą. Antrajame skyriuje, pagal pasiūlytą metodiką, tiriamos naujos sąveikos formos Lietuvos architektūroje. Tiriamos keturios pastatų grupės pagal estetinį-technologinį formos sudarymo principą: vientisi erdviniai kevalai ir klostės; modulinė tektonika ir architektūrinis betonas; mišrios formos; vertikalūs apgyvendinimo modeliai. Trečiajame skyriuje aptariami saviti ir specifiniai sąveikos požymiai, būdingi XX a. antros pusės Lietuvos betono architektūrai; išryškinami betono architektūros, kaip modernaus paveldo objekto iššūkiai, įvertinamos teorinio modelio galimybės sprendžiant modernaus paveldo problemas bei aptariamos naujausios meninių formų ir gelžbetonio technologijų sąveikos tendencijos. Disertacijos tema yra paskelbti septyni moksliniai straipsniai recenzuojamuose mokslo žurnaluose: vienas iš jų referuojamas „Web of Science”, du – „Scopus“ duomenų bazėse, trys iš jų – užsienio žurnaluose ir leidiniuose, anglų kalba. Disertacijos tyrimo eiga ir rezultatai pristatyti šešiuose pranešimuose nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4246
Appears in Collections:Humanitarinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
A PRIEDAS.pdfPriedas105 kBAdobe PDFView/Open
A_Cernauskienes disertacija.pdfDisertacija16.15 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback