VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4255

Title: Vėjo energiją naudojančio turbininio ventiliatoriaus termodinaminis modelis
Other Titles: Thermodynamic model of wind driven turbine ventilator
Authors: Rimdžius, Dovydas
Issue Date: 26-Mar-2021
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Rimdžius, D. 2021. Vėjo energiją naudojančio turbininio ventiliatoriaus termodinaminis modelis: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 148 p.
Abstract: Disertacijoje taikant eksperimentinius tyrimus ir sisteminės analizės metodus tiriami vėjo energiją naudojantys stoginiai turbininiai ventiliatoriai, jų veikimas, efektyvumas, funkcionalumas. Tiriamos galimybės padidinti vėjo energijos panaudojimo efektyvumą vėdinimui, esant stochastiniam vėjo kitimui metų cikle. Disertacijos tikslas – parengti eksperimentiškai nustatomomis mechaninėmis ir aerodinaminėmis charakteristikomis paremtą turbininio ventiliatoriaus teorinį veikimo modelį. Darbe sprendžiami šie pagrindiniai uždaviniai: pirmasis – parengti ir įvykdyti eksperimentinių tyrimų programą, kuria struktūrizuojami STV veikimo režimai į atskirus srautinius procesus; antrasis – kiekybiškai ir kokybiškai palyginti skirtingų tokio tipo įrenginių eksperimentines charakteristikas; trečiasis – pasiūlyti turbininio ventiliatoriaus konstrukciją ir tekėjimo procesus jame atspindinčią struktūrinio suskaidymo koncepciją; ketvirtasis – parengti turbininio ventiliatoriaus veikimo termodinaminį modelį; penktasis – įvertinti galimybes padidinti vėjo energijos panaudojimo efektyvumą turbininiuose ventiliatoriuose. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, mokslinis darbo naujumas, ginamieji teiginiai, pristatomos disertacijos tema paskelbtos autoriaus publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje pateikiama vėjo energiją naudojančių natūralaus vėdinimo sistemų tyrimų apžvalga. Atliktos apžvalgos pagrindu suformuluoti tyrimo uždaviniai leidžiantys pasiekti tyrimo tikslą. Antrajame skyriuje pristatoma turbininių ventiliatorių eksperimentinių tyrimų programa, metodika bei šių tyrimų rezultatai. Trečiajame skyriuje pateiktas turbininio ventiliatoriaus veikimo termodinaminis modelis, kuris suformuotas eksperimentinių tyrimų pagrindu. Taip pat pateiktas teorinis turbininių ventiliatorių funkcionalumo padidinimo vertinimas, kuomet įrenginys gali akumuliuoti perteklinę vėjo energiją.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4255
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
D_Rimdziaus_disertacija.pdf3.99 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback