VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4266

Title: Automobilių kelio viršutinės dangos dolomito užpildo savybių tyrimas
Other Titles: Research of the dolomite aggregate properties of the automobile road surfacing
Authors: Šneideraitienė, Lina
Issue Date: 13-May-2021
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Šneideraitienė, L. 2021. Automobilių kelio viršutinės dangos dolomito užpildo savybių tyrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 136 p.
Abstract: Lietuvoje automobilių kelio viršutinės dangos sluoksnyje dažniausiai naudojamas granito užpildas. Dolomitas, kaip vietinė medžiaga, yra visuotinai žinoma kaip medžiaga, kurį nėra tinkama naudoti automobilių kelio viršutinės dangos sluoksnyje. Todėl būtina įvertinti dolomito užpildo, pagaminto naudojant daugkartinio trupinimo technologiją fizikinių ir mechaninių savybių verčių sklaidą bei automobilių kelio viršutinės dangos su šio tipo užpildu eksploatacines savybes. Disertacijos tikslas – įvertinti dolomito užpildo, gaminamo taikant daugkartinio trupinimo technologiją, panaudojimo galimybes automobilių kelio viršutinėje dangoje. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, rekomendacijos, literatūros ir šaltinių, autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai, santrauka anglų kalba ir dešimt priedų. Įvade suformuluota tiriamoji problema, aprašytas darbo aktualumas, tyrimų objektas, pateiktas darbo tikslas ir darbo uždaviniai, tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas ir darbo rezultatų praktinė reikšmė, pateikti ginamieji teiginiai, darbo rezultatų aprobavimas bei darbo struktūra. Pirmajame skyriuje pateikiama su disertacijos tema susijusių mokslinių darbų apžvalga. Aprašomos dolomito ir granito uolienų charakteristikos. Analizuojamos naudingosios iškasenos, užpildų, naudojamų automobilių kelių tiesyboje, gavyba ir gamyba. Apibendrintai pristatytos užpildų savybės, jų reglamentavimas ir įtaka asfalto mišinio elgsenai, nagrinėta asfalto mišinių projektavimo eiga, kelio dangos paviršiaus atsparumas slydimui. Antrajame skyriuje detalizuota technologija, pagal kurią gaminamas daugkartinio trupinimo dolomito užpildas. Pateikti daugkartinio trupinimo dolomito užpildų fizikinių ir mechaninių savybių tyrimų, atliktų pagal sudarytą eksperimentinių tyrimų planą ir sekas, rezultatai. Pristatyti automobilių kelio dangos paviršiaus atsparumo slydimui eksperimentinio natūrinio tyrimo Lietuvos valstybinės reikšmės kelių ruožuose su daugkartinio trupinimo dolomito užpildu rezultatai. Trečiajame skyriuje, remiantis eksperimentinio tyrimo rezultatais, įvertintos daugkartinio trupinimo dolomito užpildo fizikinės ir mechaninės savybės, lyginant su granito užpildu. Įvertintas, daugkartinio trupinimo dolomito užpildo, panaudoto automobilio kelio viršutinėje dangoje, dangos paviršiaus atsparumo slydimui verčių kitimas, vertinant per pirmuosius penkerius automobilio kelio viršutinės dangos eksploatacijos metus. Atliktas teorinis ekonominio efekto paskaičiavimas asfalto mišinių pagamintu su daugkartinio trupinimo dolomito užpildu. Disertacijos tema publikuoti 7 moksliniai straipsniai: 1 – mokslo žurnale, įtrauktame į Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazę, 2 – tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėse, 4 – kituose recenzuojamuose tarptautinių konferencijų leidiniuose.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4266
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
G PRIEDAS.pdfPriedas113.88 kBAdobe PDFView/Open
F PRIEDAS.pdfPriedas256.94 kBAdobe PDFView/Open
E PRIEDAS.pdfPriedas275.96 kBAdobe PDFView/Open
D PRIEDAS.pdfPriedas252.84 kBAdobe PDFView/Open
C PRIEDAS.pdfPriedas153.9 kBAdobe PDFView/Open
B PRIEDAS.pdfPriedas313.53 kBAdobe PDFView/Open
A PRIEDAS.pdfPriedas821.77 kBAdobe PDFView/Open
L_Sneideraitienes disertacija.pdfDisertacija7.01 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback