VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4296

Title: Gatvių dangos būklės vertinimo rodiklių įverčių reikšmingumo tyrimas
Other Titles: Analysis of urban road pavement performance indicators
Authors: Kravcovas, Igoris
Issue Date: 16-Jul-2021
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Kravcovas, I. 2021. Gatvių dangos būklės vertinimo rodiklių įverčių reikšmingumo tyrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 160 p.
Abstract: Miestų savivaldybių administracijos nuolatos sprendžia sudėtingą racionalizavimo uždavinį, siekiant ekonomiškai efektyviai parinkti gatvių tinklo atnaujinimo prioritetus. Faktinė situacija rodo, kad atnaujintų gatvių ruožų dangos konstrukcija dažnai neatlaiko numatyto naudojimo laikotarpio apkrovų. Tokiems atvejams išvengti turėtų būti žinoma viso gatvių tinklo būklė bei nustatyti atrankos kriterijai. Šioje disertacijoje nagrinėjami gatvių dangos būklės vertinimo bei dangos būklės rodiklių įverčių reikšmingumo racionalizavimo klausimai. Tyrimo objektas yra gatvių dangos būklės vertinimas pagal išmatuojamus ir apskaičiuojamus būklės rodiklius išskiriant homogeninius ruožus, siekiant racionalizuoti gatvių tinklo remonto prioritetų nustatymą. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, rekomendacijos, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai bei 6 priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Jame pateikta dangų valdymo sistemų samprata, dangos būklės vertinimo metodikos bei segmentavimo principai ir metodai. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir pateikiami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje pateiktas eksperimentinio tyrimo planas ir metodika bei tyrimo rezultatai. Aprašomas atliktas eksperimentinis tyrimas, kurio metu panaudojant natūrinius Vilniaus miesto gatvių būklės duomenis, įvairiais metodais nustatoma gatvių dangos konstrukcijos būklė. Panaudotos metodikos palyginamos, išryškinant privalumus ir trūkumus, pasirenkama viena metodika tolimesnei analizei. Trečiajame skyriuje palyginami keli ruožų segmentavimo metodai, tarp jų ir pasiūlytas autoriaus, išrenkamas tinkamiausias. Aprašomas taikomas segmentavimo algoritmas bei sukurtos automatizuotos segmentavimo skaičiuoklės veikimo principas. Segmentavimo efektyvumas patikrinamas, pritaikant pasirinktą metodą ištirtiems gatvių ruožams. Apskaičiuojamas kiekvieno dangos būklės indekso reikšmingumas, įvertinama laikomosios gebos įtaka suminiam dangos būklės indeksui. Pateikiamos rekomendacijos gatvių dangos būklės vertinimui miestų gatvėse bei dangų valdymo sistemų įdiegimui. Disertacijos tema paskelbti 4 mokslo straipsniai: trys – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazę, vienas – recenzuojamoje tarptautinės konferencijos medžiagoje. Disertacijos tema perskaityti 3 pranešimai Lietuvos bei kitų šalių mokslinėse konferencijose.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4296
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
C priedas.xlsmPriedas1.39 MBxlsxView/Open
B priedas.pdfPriedas12.77 MBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdfPriedas406.2 kBAdobe PDFView/Open
Igorio Kravcovo disertacija.pdfDisertacija3.59 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback