VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4300

Title: Bepiločių orlaivių sistemų taikymas metano sklaidai sąvartyne stebėti ir modeliuoti
Other Titles: Application of unmanned aircraft systems in monitoring and modeling of methane emissions from landfills
Authors: Daugėla, Ignas
Issue Date: 3-Sep-2021
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Daugėla, I. 2021. Bepiločių orlaivių sistemų taikymas metano sklaidai sąvartyne stebėti ir modeliuoti: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 166 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamas nuotolinis tyrimų metodas, kuris gali būti taikomas sąvartyno aplinkos oro taršos vietoms identifikuoti ir stebėti. Analizuojamos matavimo priemonės, padedančios nustatyti metano sklaidą. Pagrindinis tyrimo objektas – metano emisija sąvartyne tiriant visą plotą, stebint žemės paviršių ir pievų augmeniją. Disertacijos tikslas – nuotolinius tyrimų metodus pritaikyti metano išsiskyrimo vietoms sąvartyno teritorijoje identifikuoti bei sukurti daviklį metano emisijai matuoti. Galimos sąvartyno dujų nuotėkio vietos identifikuotos nuotoliniais tyrimų metodais pagal teorinius, eksperimentinius bei skaitinio modeliavimo rezultatus. Darbe sprendžiami šie uždaviniai: teoriškai išnagrinėti metano emisijos aptikimo metodus tiesiogiai ar per poveikį aplinkai; atlikti eksperimentinius fotografavimo, apdorojimo procesus, taikant skirtingas bepiločio orlaivio sistemas; sukonstruoti metaną matuojantį daviklį, sukalibruoti, paruošti valdymo algoritmą, juo ištirti metano emisiją sąvartyno teritorijoje; taikant autokoreliacijos ir tarpusavio koreliacijos algoritmą, iš nuotoliniu metodu gautų palydovinių nuotraukų nustatyti metano, azoto dioksido ir deguonies dujų koncentracijų kaitą bei tarpusavio ryšį kintant laikui; sudaryti metano emisijos vietų identifikavimo metodiką. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai bei šeši priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose, taip pat disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje apžvelgiama mokslinė literatūra, tyrimai, susiję su metano matavimo būdais, bepiločių orlaivių sistemomis (tipai, techninės charakteristikos, fotoaparatų jutikliai), įvairių spektrų fotokameromis, pasaulyje paplitę nuotolinių tyrimų ir GIS metodai, taikomi aplinkos apsaugos stebėsenai. Antrajame skyriuje aprašyti teoriniai ir eksperimentiniai metano nustatymo nuotoliniu būdu metodai, modeliavimo galimybės taikant GIS technologijas. Trečiajame skyriuje pateikiami atliktų tyrimų rezultatai ir jų analizė. Disertacijos tema paskelbta 10 mokslinių straipsnių: keturi – mokslo žurnaluose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje, du – konferencijų straipsnių rikiniuose, referuojamoje Conference Proceedings Citation Index (Web of Science) duomenų bazėje, keturi – recenzuojamuose Lietuvos konferencijų straipsnių rikiniuose, įtrauktuose į Index Copernicus duomenų bazę. Disertacijoje atliktų tyrimų rezultatai buvo paskelbti trijose respublikinėse ir trijose tarptautinėse mokslinėse konferencijose.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4300
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
C priedas.pdfPriedas178.62 kBAdobe PDFView/Open
B priedas.pdfPriedas157.18 kBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdfPriedas145.49 kBAdobe PDFView/Open
I_Daugelos disertacija.pdfDisertacija13.59 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback