VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4301

Title: Statybinės keramikos su lakiaisiais ir dugno pelenais struktūros ir savybių tyrimai
Other Titles: Investigation of structure and properties of building ceramics with fly and bottom ash
Authors: Voišnienė, Violeta
Issue Date: 3-Sep-2021
Publisher: Vilniaus Gedimino techninkos universitetas
Citation: Voišnienė, V. 2021. Statybinės keramikos su lakiaisiais ir dugno pelenais struktūros ir savybių tyrimai: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 148 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamos po komunalinių atliekų deginimo susidariusių lakiųjų ir dugno pelenų naudojimo, kaip priedų statybinėje keramikoje, galimybės. Norint įvertinti lakiųjų ir dugno pelenų poveikį keraminės šukės struktūrai ir savybėms, parinkti technologinius parametrus, atsižvelgiant į žaliavų ir minėtų priedų cheminę, mineraloginę sudėtį, savybes, tiriamos keraminių šukių fizikinės ir mechaninės savybės, ilgaamžiškumas, toksiškumas. Po komunalinių atliekų deginimo susidariusių lakiųjų ir dugno pelenų naudojimas statybinės keramikos gamyboje leistų sumažinti minėtų atliekų kiekį ir teigiamai veiktų ekologinį balansą. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, rekomendacijos, naudotos literatūros ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvade aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, iškeliamas darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė bei ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pateikiamos autorės publikacijos disertacijos tema, pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje pateikiama literatūros analizė apie po komunalinių atliekų deginimo susidariusių lakiųjų ir dugno pelenų sudėtį, savybes, apdorojimo technologijas bei naudojimo galimybes gaminant keraminius gaminius. Skyriaus pabaigoje suformuluotos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje aprašytos darbe naudojamos pagrindinės žaliavos ir priedai, pateikti keraminių šukių gamybos technologiniai parametrai bei tyrimams naudotos metodikos. Trečiajame skyriuje pateikti lakiųjų ir dugno pelenų cheminės, mineraloginės, granuliometrinės sudėties, fizikinių savybių bei mikrostruktūros tyrimai. Nustatyta lakiųjų ir dugno pelenų įtaka keraminės šukės mineraloginei sudėčiai, struktūrai, fizikinėms ir mechaninėms savybėms, ilgaamžiškumui, nagrinėjamas toksiškumas. Remiantis gautais tyrimų rezultatais skyriaus pabaigoje suformuluotos išvados ir pateikiamos rekomendacijos. Disertacijos tema paskelbti septyni straipsniai: du – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science leidinių sąrašą, turinčiuose citavimo indeksą, du – Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės „Conference Proceedings“ leidiniuose, trys – kitų tarptautinių duomenų ba-zių leidiniuose. Disertacijos tema perskaityti septyni pranešimai nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4301
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
V_Voisnienes disertacija.pdf8.16 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback