VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4304

Title: Lignoceliuliozinės žematemperatūrės bioanglies hidrofiliškumo didinimo tyrimai ir technologijos kūrimas
Other Titles: Investigations and technology development of hydrophilicity enhancement of lignocellulosic low temperature biochar
Authors: Usevičiūtė, Luiza
Issue Date: 8-Oct-2021
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Usevičiūtė, L. 2021. Lignoceliuliozinės žematemperatūrės bioanglies hidrofiliškumo didinimo tyrimai ir technologijos kūrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 200 p.
Abstract: Disertacijoje aprašoma bioanglies fizikinių ir cheminių savybių priklausomybė nuo pirolizės temperatūros, laiko ir pradinės žaliavos. Tiriamas ryšys tarp bioanglies drėkumo bei kitų jos fizikinių ir cheminių savybių. Vertinama, kaip kinta bioanglies drėkumas po jos modifikacijos skirtingų tirpalų garais. Teoriškai ir eksperimentiškai analizuojamas skysčių kapiliarinis pakilimo aukštis esant skirtingiems pradinių žaliavų, drėkumo ir dalelių dydžio bioanglies tipams. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados ir rekomendacijos, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai, priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, pateikiami ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose, pateikiama disertacijos struktūra bei pareiškiamos padėkos. Pirmasis skyrius skirtas mokslinės literatūros analizei. Jame pateikiama informacija apie fundamentinę bioanglies ir vandens sąveiką, ją lemiančius veiksnius, skirtingus bioanglies sudrėkimo vertinimo metodus, oro taršą lakiaisiais organiniais teršalais, biofiltracijos būdą užterštam orui valyti, drėgmės įtaką biofiltrų veikimui, kapiliarumo reiškinių deformuojamoje poringojoje medžiagoje ir mišinių teorinius modelius. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje aprašoma atliktų tyrimų metodologija. Pristatyti metodai, kuriais vertinamos bioanglies fizikinės ir cheminės savybės, analizuojamas bioanglies drėkumas remiantis vandens lašelio skverbimosi laiko testu, etanolio lašelio molingumo testu bei kontakto laipsnio analize, nagrinėjama bioanglies modifikacija gamtos procesais pagrįstais būdais bei jos fizikinių ir cheminių savybių pokyčiai, nustatoma modifikuotos bioanglies geba šalinti lakiuosius organinius ir neorganinius teršalus biofiltracijos sistemoje, įvertinama bioanglies geba didinti smėlingojo rudžemio fizikines ir chemines savybes. Skyriaus pabaigoje suformuotos išvados. Trečiasis skyrius skirtas atliktų tyrimų rezultatams apibendrinti, ryšiams tarp skirtingų bioanglies savybių atskleisti bei bioanglies naudojimo biofiltracijos sistemoje ir dirvožemyje galimybėms įvertinti. Visų tyrimų rezultatai lyginti su kitų autorių darbais. Rezultatų skyrius baigiamas išvadomis.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4304
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
L_Useviciutes disertacija.pdf5.57 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback