VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4305

Title: Pjezoelektrinių virpesių slopinimo Pokelso narveliuose tyrimas
Other Titles: Research of piezoelectric ringing suppression in Pockels cells
Authors: Sinkevičius, Giedrius
Issue Date: 8-Oct-2021
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Sinkevičius, G. 2021. Pjezoelektrinių virpesių slopinimo Pokelso narveliuose tyrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 132 p.
Abstract: Disertacijoje atliekami tyrimai ir siūlomi sprendimai, skirti Pokelso narvelių optinio kontrasto didinimui, slopinant pjezoelektrinius virpesius sukeliamus aukštos įtampos impulsų, kuriais yra valdomas narvelis. Eksperimentiškai ištirta Pokelso narvelių optinio kontrasto priklausomybė nuo aukštos įtampos impulsų trukmės ir dažnio. Aptikti rezonansiniai dažniai ir ištirtas akustinių bangų sklidimas Pokelso narvelio kristale. Pasiūlytas aktyvusis pjezoelektrinių virpesių slopinimo metodas ir sukurtas aukštos įtampos aukšto dažnio impulsų generatorius šiam metodui realizuoti. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, literatūros šaltinių ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašas. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje analizuojami didelės galios lazerinėse sistemose taikomų šviesos moduliatorių tipai ir jų savybės. Apžvelgiamos Pokelso narveliuose naudojamų kristalų medžiagos, optinį kontrastą mažinantys reiškiniai ir optinės schemos. Analizuojamos aukštos įtampos impulsų generatorių topologijos, aptariami jų privalumai ir trūkumai. Antrame skyriuje aprašomas sukurtas optinio kontrasto tyrimo stendas. Atliekami Pokelso narvelių su beta bario borato (BBO) ir kalio dideuterio fosfato (DKDP) kristalais optinio kontrasto priklausomybės nuo aukštos įtampos impulsų trukmės ir dažnio tyrimai. Ištirtas pjezoelektrinio reiškinio sukeltų akustinių bangų sklidimas Pokelso narvelio kristaluose. Ištirtas pasyvusis pjezoelektrinių virpesių slopinimas Pokelso narvelyje su BBO kristalu. Trečiame skyriuje pasiūlytas aktyvusis pjezoelektrinių virpesių slopinimo metodas Pokelso narveliams su DKDP kristalu bei aprašytas aukštos įtampos impulsų generatorius, sukurtas šio metodo realizavimui. Aprašytas sukurtas pjezoelektrinių virpesių slopinimo sąlygų modelis ir eksperimentiškai ištirtas aktyvusis pjezoelektrinių virpesių slopinimas. Pagrindiniai disertacijos rezultatai paskelbti 9 mokslinėse publikacijose, iš kurių 6 paskelbtos recenzuojamuose mokslo žurnaluose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje, 2 – kituose mokslo žurnaluose ir 1 – konferencijos darbų leidinyje. Atliktų tyrimų rezultatai buvo pristatyti 12 mokslinių konferencijų, iš kurių 7 respublikinės ir 5 tarptautinės konferencijos.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4305
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
G_Sinkevicius disertacija.pdf5.54 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback