VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4308

Title: Bendruomenių atsparumo sukrėtimams socioekonominis modelis
Other Titles: Socio-economic model of community resilience to shocks
Authors: Blaževičė, Irena
Issue Date: 29-Oct-2021
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Blaževičė, I. 2021. Bendruomenių atsparumo sukrėtimams socioekonominis modelis: daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 174 p.
Abstract: Gausėjančių ekologinių, socialinių ir ekonominių sukrėtimų akivaizdoje šalims ir regionams tampa itin aktualu stiprinti gebėjimą efektyviai prisitaikyti prie įvykių, sukeliančių socioekonominę žalą. Mokslinė užduotis, kurią siekiama spręsti disertacijoje, – kaip užtikrinti atsparumą sukrėtimams vietos lygmeniu, efektyviai paskirstant ribotus išteklius. Šiuo tikslu moksliniame darbe yra pristatomas teoriškai pagrįstas ir empiriškai patikrintas originalus bendruomenių atsparumo sukrėtimams socioekonominis modelis, pritaikytas ekonomikos srities uždaviniams – ribotiems ištekliams paskirstyti, recesijos prevencijai, socioekonominei regionų plėtrai – spręsti. Moksliniame darbe išplėtojama ir papildoma Norris et al. (2008) pasiūlyta bendruomenių atsparumo (ang. community resilience) koncepcija, suformuojama orginali socioekonominio atsparumo vertinimo duomenų matrica, sujungianti statines dedamąsias (sistemas) su dinaminiais požymiais (gebėjimais). Sukurtas socioekonominis bendruomenių atsparumo sukrėtimams modelis, patikrintas pasitelkiant kiekybinius ir kokybinius empirinius tyrimus. Remiantis BRIC (angl. Baseline Resilience Indicators for Communities) metodu (Cutter et al., 2010), apskaičiuotas Lietuvos savivaldybių socioekonominio atsparumo sukrėtimams indeksas. Pritaikius daugiakriterį analitinės hierarchijos proceso (AHP) metodą, išbandyta sprendimo priėmimo priemonė, leidžianti susieti kiekybinių rodiklių pagrindu formuojamą atsparumo indeksą su savivaldybių plėtros poreikiu ir pasirinkti geriausias atsparumo stiprinimo alternatyvas.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4308
Appears in Collections:Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
I_Blazevices disertacija.pdfDisertacija2.72 MBAdobe PDFView/Open
Priedas F.pdfPriedas361.25 kBAdobe PDFView/Open
Priedas E.pdfPriedas375.18 kBAdobe PDFView/Open
Priedas D.pdfPriedas316.27 kBAdobe PDFView/Open
Priedas C.pdfPriedas690.52 kBAdobe PDFView/Open
Priedas B.pdfPriedas530.9 kBAdobe PDFView/Open
Priedas A.pdfPriedas448.77 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback