VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4313

Title: Kompozitinių plokščių iš popieriaus gamybos dumblo akustinių savybių tyrimai ir garso absorberio kūrimas
Other Titles: The research of acoustic properties of composite panels made of paper sludge and development of sound absorber
Authors: Astrauskas, Tomas
Issue Date: 12-Apr-2022
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Astrauskas, T. 2022. Kompozitinių plokščių iš popieriaus gamybos dumblo akustinių savybių tyrimai ir garso absorberio kūrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 134 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamos kompozitinės akustinės garsą sugeriančios plokštės, pagamintos popieriaus gamybos dumblo pagrindu. Pagrindinis tyrimo objektas – popieriaus gamybos dumblo kompozitinės plokštės. Disertacijos tikslas – sukurti garsą sugeriančią plokštę ir elementą, skirtą aidėjimo trukmei patalpoje mažinti, panaudojant popieriaus gamybos dumblą. Darbe sprendžiami keli uždaviniai: pirmasis, antrasis ir trečiasis yra susiję su eksperimentinių tyrimų matavimų įranga, suprojektuoti ir pagaminti statinės orinės varžos ir medžiagų garso sugerties matavimo stendai, pagamintais įrenginiais atlikti atitinkamų parametrų tyrimai bei analizė. Ketvirtasis susijęs su šių parametrų teoriniu prognozavimu bei patikrinimu, kaip galima pritaikyti patalpose. Šiuo uždaviniu buvo numatyta atlikti popieriaus gamybos dumblo garso sugerties (α) teorinius tyrimus bei modeliavimą, Odeon programa įvertinant popieriaus gamybos dumblo taikymą aidėjimui mažinti. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, pristatomas darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, nurodomas darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė ir ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema paskelbtos autoriaus publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje pateikta popieriaus gamybos dumblo panaudojimo ir garso sklaidos mokslinių tyrimų analizė. Antrajame skyriuje pateiktos mėginių paruošimo ir granuliometrinės analizės, popieriaus gamybos dumblo statinės orinės varžos nustatymo, akustinių ir neakustinių medžiagos parametrų nustatymo, garso sugerties priklausomybės nuo akustinės sistemos parametrų teorinio tyrimo ir reverberacijos trukmės modeliavimo metodikos. Trečiajame skyriuje pateikti tyrimų rezultatai ir jų analizė skirta popieriaus gamybos dumblo kompozitinių plokščių akustiniam charakterizavimui bei garsą sugeriančio elemento kūrimui. Disertacijos tema paskelbti septyni moksliniai straipsniai: trys – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science sąrašą, du – recenzuojamuose mokslo žurnaluose, referuojamuose kitose duomenų bazėse, ir du – konferencijų pranešimų leidiniuose. Gautas vienas Lietuvos Respublikos patentas. Disertacijos tema perskaityti 7 pranešimai konferencijose Lietuvoje ir kitose šalyse.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4313
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
T_Astrausko disertacija.pdf4.61 MBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdfPriedas1.18 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback