VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Humanitarinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4315

Title: Vilniaus aikščių reprezentacinis pobūdis
Other Titles: Representative character of Vilnius squares
Authors: Tiškus, Gintautas
Issue Date: 15-Apr-2022
Abstract: Keičiantis ideologijai, socialiniam ir kultūriniam kontekstui, šių pokyčių reprezentacijai atspindėti pasirenkamos miesto aikštės. Rekonstruojama ar pertvarkoma vis daugiau aikščių, tačiau rezultatai susilaukia kritikos dėl sociokultūrines reikmes netenkinančių aikštės savybių. Disertacijoje išnagrinėta reprezentacinės aikštės samprata, parengta aikščių analizės metodika, kurios esmė – sudarytas aikštės savybių modelis, išskirtos esminės aikštės savybės ir jų charakteristikos, ištirtas jų tarpusavio ryšys ir sąveika. Aikštės analizuojamos vertinant keturis aikščių savybes atspindinčius aspektus: struktūrinį, socialinį, kultūrinį ir psichologinį. Nustatytas analizuotų aikščių reprezentacinis pobūdis. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašas, priedai. Įvade pristatoma disertacijoje nagrinėjama problema, jos aktualumas, tyrimų objektas, darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, praktinė rezultatų reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos autoriaus publikacijos ir konferencijose paskelbti pranešimai disertacijos tema bei disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje nagrinėjama aikštės samprata, formavimo priežastys, atributai, apibrėžiamos miesto aikštės sąvokos, apžvelgiami struktūriniai ir morfologiniai aikščių aspektai, paskirties tipologija, funkcijos, transformacijos. Antrajame skyriuje nagrinėjama reprezentacijos samprata, apibrėžiama reprezentacinės aikštės sąvoka, apžvelgiama aikštės meninės raiškos, ideologijos ir aplinkos architektūrinio konteksto įtaka reprezentacijai. Nag-rinėjami Lietuvos ir užsienio autorių taikyti aikščių tyrimo metodų pavyzdžiai, telkiant dėmesį į Vilniaus aikščių reprezentacinį pobūdį parengta aikščių analizės metodika. Trečiajame skyriuje, taikant parengtą metodiką, analizuojamos Vilniaus miesto aikštės. Analizės rezultatai apibendrinami ir aptariami, pateikiami siūlymai aikščių rekonstravimo procesui. Disertacijos tema paskelbti penki straipsniai recenzuojamuose mokslo žurnaluose: du žurnaluose, įregistruotuose tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse (vienas – anglų kalba), trys mokslo žurnaluose. Disertacijos tema perskaityti trys pranešimai Lietuvos konferencijose.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4315
Appears in Collections:Humanitarinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
G_Tiskaus disertacija.pdfDisertacija4.28 MBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdfPriedas2.32 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback