VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4319

Title: Duomenų viliojimo elektroniniais laiškais atakų tyrimas
Other Titles: Research of email based phishing attacks
Authors: Rastenis, Justinas
Issue Date: 25-Apr-2022
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Rastenis, J. 2022. Duomenų viliojimo elektroniniais laiškais atakų tyrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 148 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjama duomenų viliojimo elektroniniais laiškai problema ir galimi jos sprendimo būdai. Pagrindinis tyrimo objektas – duomenų viliojimo elektroniniais laiškais atakos. Šio tipo atakos priskiriamos socialinės inžinerijos atakoms ir yra vienas pagrindinių saugumui jautrių duomenų išgavimo būdų. Disertacijos tikslas – padidinti organizacijoms skirtų apsaugos priemonių kovoje su duomenų viliojimo elektroniniais laiškais gausą ir tikslingumą. Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir trys priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pateikiamas autoriaus publikacijų ir pranešimų konferencijose disertacijos tematika sąrašas. Taip pat pateikta disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas literatūros analizei. Čia pateikta nepageidaujamų elektroninių laiškų įvairovė, elektroniniais laiškais vykdomų atakų principai. Apžvelgiami galimi kovos būdai su elektroniniais laiškais vykdomomis atakomis. Skyriaus pabaigoje formuluojamos skyriaus išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje gilinamasi į šiuo metu esamas duomenų viliojimo elektroniniais laiškais taksonomijas, jų vaizdavimo būdais. Nustačius esamų taksonomijų trūkumus, siūloma nauja duomenų viliojimo elektroniniais laiškais taksonomija. Pasiūlyta taksonomija lyginama su kitomis egzistuojančiomis taksonomijomis, vertinama, kaip taksonomijos naudojimas leidžia padidinti atakų aprašymo detalumą. Trečiame skyriuje gilinamasi į naudotojų pažeidžiamumą duomenų viliojimo atakoms ir saugos tema vykdomų mokymų efektyvumą naudotojų atsparumui didinti. Ketvirtame skyriuose pristatomi elektroninių laiškų, parašytų keliomis kalbomis, klasifikavimo modeliai. Šiame skyriuje pateikiamas teisėtų ir nepageidaujamų laiškų klasifikavimo modelis ir nepageidaujamų laiškų klasifikavimas į brukalo ir duomenų viliojimo laiškus. Disertacijos tema paskelbti 4 straipsniai: 2 straipsniai žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analytics WoS duomenų bazę, abu turi citavimo rodiklį; 1 straipsnis publikuotas konferencijų straipsnių rinkinyje, referuotame Clarivate Analytics WoS duomenų bazėje; 1 – tarptautinių konferencijų straipsnių rinkinyje. Disertacijos tema skaityti 2 pranešimai Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4319
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
J_Rastenio_disertacija.pdf3.87 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback