VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4333

Title: Plienbetonio kompozitinės kolonos ir plieninės sijos mazgo elgsenos analizė
Other Titles: Behaviour analysis of the joint between a steel-concrete composite column and a steel beam
Authors: Mudrov, Andrej
Issue Date: 26-Jul-2022
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Mudrov, A. 2022. Plienbetonio kompozitinės kolonos ir plieninės sijos mazgo elgsenos analizė: daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 124 p.
Abstract: Disertacijoje analizuojamas sijos ir apskritojo skerspjūvio vamzdinės plienbetonio kompozitinės kolonos varžtinis mazgas su lenkta galine plokštele. Toks mazgas leistų sujungti dvitėję siją su apskritomis kolonomis, išvengiant virinimo darbų statybvietėje. Taip pat, jei varžtai būtų tinkamai inkaruoti kolonos betone, šio mazgo įrąžos būtų perduodamos ne tik į kolonos kevalą, bet ir į betoninę šerdį, o tai sustiprintų ir sustandintų mazgą. Tai leistų optimaliai suprojektuoti kolonos skerspjūvį, nes mazgo stiprumas mažiau priklausytų nuo kolonos kevalo storio. Deja, šių mazgų pritaikymas yra ribotas dėl analitinių modelių trūkumo. Todėl šio disertacinio darbo tikslas – ištirti dvitėjės plieno sijos ir vamzdinės plienbetonio kompozitinės kolonos varžtinės jungties elgseną ir parengti tėjinio elemento su lenkta galine plokštele analitinį modelį, įvertinantį jo mechaninės elgsenos ypatumus. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, formuluojamas tyrimų objektas, darbo tikslai bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė ir pateikiami ginamieji teiginiai. Pirmame skyriuje atlikta literatūros analizė, kurioje apžvelgti apskritos betonu užpildytos kolonos ir plieninės sijos jungimo būdai, aprašyta žiedinio skerspjūvio kolonų gamybos technologija, taip pat aptartas trumpų plienbetonio žiedinio skerspjūvio kolonų kompozitinis efektas. Antrajame skyriuje pristatyta atliktų eksperimentinių tyrimų programa ir pateikti šios programos tyrimų rezultatai. Trečiajame skyriuje pasiūlytas analitinis modelis, kuris skirtas nustatyti jėgoms, susidarančioms lenktos galinės plokštelės varžtuose, atlikta tėjinio elemento parametrinė analizė, kurioje baigtiniais elementais tyrinėta tėjinio elemento galinės plokštelės kreivio įtaka jos elgsenai. Taip pat skyriuje baigtiniais elementais sumodeliuotas eksperimentinėje programoje tyrinėtas mazgas ir išnagrinėtas atskirų jo parametrų poveikis mazgo elgsenai. Disertacijos tema paskelbti 7 moksliniai straipsniai: trys – referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį, vienas – konferencijų medžiagoje, referuojamoje Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje, du – kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose ir vienas konferencijos medžiagoje. Disertacijos tema skaityti 3 pranešimai tarptautinėse ir Lietuvos mokslinėse konferencijose.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4333
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
A_Mudrov_disertacija.pdf9.03 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback